Inside Stibbe

Stibbe Luxembourg nomme François Bernard en tant qu'Of Counsel

Stibbe announces the promotion of François Bernard to Of Counsel

Stibbe Luxembourg nomme François Bernard en tant qu'Of Counsel

26.04.2022 LU law

Stibbe a le plaisir d'annoncer la promotion de François Bernard en tant qu'Of Counsel au sein du département Corporate & Finance de son bureau de Luxembourg.

English version

François est un expert reconnu des opérations de mobilité transfrontalière des sociétés, telles que les fusions, les scissions et les transformations transfrontalières. Il dispose également d’une vaste expérience d’autres opérations relevant du droit des sociétés et du droit commercial, comme la structuration d’investissements de type private equity ou encore les fusions et acquisitions.

François est titulaire de deux doctorats en droit des sociétés (Université Catholique de Louvain-la-Neuve et Université du Luxembourg) et d’un LL.M. en droit commercial de l'Université de Cambridge. Il enseigne le droit des sociétés à l’Université du Luxembourg et publie régulièrement sur différents sujets en droit des sociétés.

En raison de son expertise unique, François a dernièrement eu le privilège de se voir confier la rédaction de l’avant-projet de loi transposant la directive (UE) 2019/2121 sur les fusions, scissions et transformations transfrontalières par la Ministre de la Justice. 

François est inscrit au Barreau de Luxembourg depuis 2011 et a rejoint le bureau luxembourgeois de Stibbe en 2013.

Bernard Beerens, associé exécutif de Stibbe Avocats, a commenté: "Je suis heureux d'annoncer la promotion de François Bernard en tant qu'Of Counsel qui reflète notre volonté d'investir à long terme dans nos collaborateurs et nos efforts continus de renforcer notre pratique du droit des sociétés et de la finance en mettant l'accent sur les fusions et acquisitions et le private equity. Les accomplissements de François témoignent de ses capacités juridiques exceptionnelles et cette nomination démontre notre engagement à continuer de fournir à nos clients un service de haute qualité."

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more