Seminar

Webinar: Organisatie van de AVA 2021 - What's new?

Webinar: Organisatie van de AVA 2021 - What's new?

Webinar: Organisatie van de AVA 2021 - What's new?

11.03.2021 NL law

On Tuesday 16 March, Stibbe, ABN AMRO and Computershare will host the webinar: 'Organisatie van de AVA 2021 - What's new?'

During this webinar, the new rules will be discussed, how these will be arranged in practice, and what role the listed company has. 

Chairman:

  • Barbara Bier - Of counsel, Stibbe

Speakers:

  • Richard van Etten - Head of Corporate Broking & Issuer Services, ABN AMRO Bank
  • Manon Cremers - Notaris/partner, Stibbe
  • Kirsten van Rooijen - COO, Computershare Continental Europe

 

For more information or to register, please contact us at StibbeEvents@stibbe.com.

 

Practical information

Date: Tuesday 16 March

Time: 12.00 - 13.00

Language: Dutch

---

Dinsdag 16 maart organiseren Stibbe, ABN AMRO en Computershare het webinar:  'Organisatie van de AVA 2021 - What's new?'

Tijdens dit webinar zullen de nieuwe regels aan de orde komen, hoe dit praktisch wordt ingeregeld, en welke rol de beursvennootschap daarbij zelf heeft.

Voorzitter:

  • Barbara Bier - Of counsel, Stibbe

Sprekers:

  • Richard van Etten - Head of Corporate Broking & Issuer Services, ABN AMRO Bank
  • Manon Cremers - Notaris/partner, Stibbe
  • Kirsten van Rooijen - COO, Computershare Continental Europe

Meer informatie, of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar: StibbeEvents@stibbe.com

 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 16 maart

Tijd: 12.00 - 13.00

Taal: Nederlands

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

12.07.2021 NL law
Consultatie voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - In de periode van 15 juni 2021 tot 12 juli 2021 is het voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen geconsulteerd. Klik hier voor de consultatiereacties. Het voorontwerp implementeert de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht en wijzigt daartoe Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Het doel van de richtlijn is om de vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een screeningsmechanisme voor investeringen, fusies en overnames die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Read more