Articles

Update on Climate Change Litigation

Update on climate change litigation

Update on Climate Change Litigation

28.01.2021 BE law

One year after the Dutch Supreme Court upheld the Urgenda decision, climate change litigation is still trending. In this blog, we will inform you on four developments in the climate change litigation landscape that build on the principles laid down in the Urgenda case law, while also giving rise to new questions.

Introduction

As we informed you in our earlier blog, climate change litigation is booming. After the Dutch Supreme Court confirmed the Urgenda-decision, other human rights based cases are filed before both national and international courts. The current blog will inform you on four interesting cases in the climate change litigation landscape.

Youth for climate Justice v. Austria e.a.

On 2 September 2020, six Portuguese youth filed a complaint against 33 countries (including Belgium and the Netherlands) before the European Court of Human Rights (hereinafter: "ECtHR"). This is the first climate case brought before the ECtHR. The complaint states that the respondents violated/violate the human rights of the applicants by failing to take sufficient action on climate change, and relies on articles 2 (right to life), 8 (right to respect for private and family life) and 14 (prohibition on discrimination) of the Convention.

On 30 November 2020, the ECtHR accepted, fast-tracked and communicated the case to the 33 countries, which will have to respond to the claims of the applicants by the end of February 2021.

Milieudefensie v. Shell

While the majority of climate litigation concerns the actions and/or omissions of governments, suits against corporations have become more common:

(source: http://climatecasechart.com/non-us-climate-change-litigation/?cn-reloaded=1).

The case of Milieudefensie e.a. v. Shell serves as an interesting example in this regard. On 5 April 2019, the Dutch environmental organization Milieudefensie e.a. sued Shell for contributing to climate change. The claimants allege that Shell acts wrongfully due to insufficient efforts to combat climate change. Milieudefensie e.a. demand that Shell reduces its CO2 emissions with 45 % in 2030, compared to 2010, ultimately towards a zero level in 2050.

The hearings took place on 1, 2, 15 and 17 December 2020. According to Milieudefensie, a verdict can be expected a few months after the hearings. 

Commune de Grande-Synthe v. France

On 23 January 2019, the municipality of Grande-Synthe sued the French government for insufficient action on climate change, emphasizing its geographical vulnerability to the effects of climate change (i.c. sea level rise) as a low-lying coastal municipality. 

On 19 November 2020, the French Council of State decided to hear the claim of the municipality and requested the French government to produce evidence supporting that France is taking adequate actions towards meeting its own 2030 climate goals.

Vzw Klimaatzaak v. Belgium e.a.

Lastly, the Belgium climate case is finally in its final procedural stages. Very similar to the Dutch Urgenda case, the organization vzw Klimaatzaak sued both the federal Belgium government and the regional governments for failing to take adequate action to reduce greenhouse gas emissions.

After a lengthy legal debate on the language of the procedure, parties finally submitted their main conclusions from February 2019 through March 2020. The hearings are set for March 2021.

Lessons (to be) learned

While all the climate cases discussed in the current blog build on the principles laid down in the Urgenda case law, it is uncertain whether these cases will have the same outcome as its Dutch precedent. The Dutch case against Shell, for example, does not involve a claim against the State but concerns the actions of a private actor. Private actors, such as enterprises, remain in general outside the scope of international law, implying that the (direct) application of human rights meets a few additional hurdles compared to the Urgenda case law.

We will keep you updated on any new developments in the field of climate change litigation.

Team

Related news

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more