Articles

Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid

Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid

Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid

26.10.2020

In het arrest Feniks van 4 oktober 2018 heeft het Europees Hof van Justitie meer duidelijkheid geschapen over de vraag welke rechter internationaal bevoegd is in geval van een actio pauliana.

Een belangrijk gevolg van dit oordeel is dat personen door schuldeisers van een medecontractant kunnen worden opgeroepen in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin zij zijn gevestigd of waarin zij uitvoering (hebbenge)geven aan een overeenkomst, indien die schuldeisers een pauliana tegen hen instellen.

In deze bijdrage betoogt Cas Michiels waarom dat oordeel niet in lijn lijkt te zijn met de doelstelling van voorzienbaarheid van de verordening Brussel I-bis. 

 

C.F. Michiels, ‘Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 6, p. 215-222.

Related news

20.04.2021
Podcast: 'de NOW en faillissementen'

Short Reads - Wat gebeurt er als werkgevers die gebruikmaken van de NOW failliet gaan? Wat kunnen de curator en het UWV doen? En wat gaat er gebeuren als de overheid de NOW afbouwt of stopt? In de vierde en tevens laatste aflevering van een podcastserie over de NOW geven advocaat bestuursrecht Sandra Putting en Job van Hooff gespecialiseerd in het insolventierecht antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de faillissementen.

Read more