Articles

Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid

Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid

Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid

26.10.2020 NL law

In het arrest Feniks van 4 oktober 2018 heeft het Europees Hof van Justitie meer duidelijkheid geschapen over de vraag welke rechter internationaal bevoegd is in geval van een actio pauliana.

Een belangrijk gevolg van dit oordeel is dat personen door schuldeisers van een medecontractant kunnen worden opgeroepen in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin zij zijn gevestigd of waarin zij uitvoering (hebbenge)geven aan een overeenkomst, indien die schuldeisers een pauliana tegen hen instellen.

In deze bijdrage betoogt Cas Michiels waarom dat oordeel niet in lijn lijkt te zijn met de doelstelling van voorzienbaarheid van de verordening Brussel I-bis. 

 

C.F. Michiels, ‘Rechtsmacht bij pauliana: Feniks-arrest leidt tot onvoorzienbaarheid’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 6, p. 215-222.

Related news

20.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en faillissementen'

Short Reads - Wat gebeurt er als werkgevers die gebruikmaken van de NOW failliet gaan? Wat kunnen de curator en het UWV doen? En wat gaat er gebeuren als de overheid de NOW afbouwt of stopt? In de vierde en tevens laatste aflevering van een podcastserie over de NOW geven advocaat bestuursrecht Sandra Putting en Job van Hooff gespecialiseerd in het insolventierecht antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de faillissementen.

Read more

24.02.2021 NL law
How certain elements of the Dutch scheme may (or may not) affect ISDA Master Agreements

Articles - On 1 January 2021, the legislative framework for court-approved restructurings of debts outside formal insolvency proceedings (hereafter referred to as the ‘Dutch scheme’, or simply, the ‘scheme’) entered into force. Under the Dutch scheme a debt restructuring plan can be submitted to the creditors for voting, whereby a majority can bind a minority within each class of creditors and the competent court has the power to make the plan binding on dissenting classes of creditors.

Read more

01.02.2021 NL law
Inwerkingtreding WHOA

Short Reads - Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ("WHOA") in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten een formele insolventieprocedure een financiële herstructurering door te voeren door middel van een door de rechter goedgekeurd herstructureringsplan.

Read more