Short Reads

Accountants advising in real estate transactions: be aware of penalties in mortgage deeds

Accountants advising in real estate transactions: be aware of penalti

Accountants advising in real estate transactions: be aware of penalties in mortgage deeds

27.05.2020 NL law

The Court of Appeal of Arnhem-Leeuwarden ruled on 3 March 2020 that an accountant did not properly advise her client with respect to a sale of real estate (ECLI:NL:GHARL:2020:1875). In her research concerning the consequences of the sale, the accountant had failed to properly review the contracts between the seller and the financier of the real estate. The accountant had therefore acted unlawfully.

Facts and claim

The accountant was advising both the seller and the buyer on the takeover. In March 2014, the seller informed the accountant that the parties had reached an agreement. In respect of the sale of real estate, the seller, a partnership, asked the accountant to identify the consequences of the sale. Among other things, it wanted to know what the proceeds of the sale per partner, and the size of its assets, would be. In response, the accountant sent an overview of the consequences of the sale.

After the transfer of the real estate, the bank claimed an amount of over EUR 99,000 for early repayment of the mortgage. The accountant had not included this penalty interest in its calculation of the consequences of the sale.

The seller then wrote to the accountant stating that it had agreed to the sale of the real estate based on her advice. It claimed damages from the accountant to the amount of the penalty.

Court of first instance

The court of first instance rejected the claim, as the seller had not sufficiently substantiated that the accountant should have taken the penalty interest into account when calculating the consequences of the sale. According to the court, this did not fall within the scope of the assignment.

Court of appeal

The court of appeal ruled that the accountant had not acted with due care towards the seller. The court referred to the e-mail from the accountant to the seller accompanying the overview of the consequences of the acquisition, which showed (i) that the accountant referred to the consequences of the sale and the result per partner, and (ii) that the accountant knew that the real estate had been financed by a bank. The court of appeal continued that the accountant therefore should have at least investigated the contractual effects of the intended sale. Moreover, a penalty for early repayment is not unusual, and such a penalty usually involves substantial amounts. The accountant, as a financial expert, should have checked whether the financing documentation provided for such a penalty. By not looking into the contractual effects, the accountant acted unlawfully.

Nonetheless, the court of appeal dismissed the claim. For the allowance of damages, a causal relationship between the unlawful conduct and the losses is required. As the seller and the buyer had already made binding agreements with regard to the sale before the accountant advised the seller, this requirement was not met in this case.

Team

Related news

02.07.2020 NL law
Aansprakelijkheid van de Staat bij vliegtuigcrash in Faro

Articles - In haar uitspraak van 8 januari 2020 oordeelde Rechtbank Den Haag dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Faro (Portugal) in 1992, waarbij een Nederlands toestel was betrokken. De onrechtmatigheid is gelegen in onjuiste dan wel onvolledige informatieverstrekking over de oorzaken van deze vliegramp door de toenmalige Raad voor de Luchtvaart, inmiddels opgegaan in de Onderzoeksraad voor Veiligheid (‘Raad’). 

Read more

23.06.2020 NL law
Rent reduction based on Dutch government coronavirus measures: possible or not?

Short Reads - The economic consequences of the 'intelligent lockdown' for the commercial rental sector are slowly becoming visible. Examples of these consequences include a considerable drop in demand, forced closings, and government-imposed operating limitations. In many cases this leads to significant falls in turnover, while suspension of the rent is often excluded by contract. Can tenants escape their obligation to pay rent during this corona crisis?

Read more

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

23.06.2020 NL law
Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Is dat mogelijk?

Short Reads - De economische gevolgen van de 'intelligente lockdown' beginnen voor de commerciële huursector langzaam zichtbaar te worden. Voorbeelden zijn een significante vraaguitval, gedwongen sluitingen en/of opgelegde exploitatiebeperkingen. In veel gevallen leidt dit tot een aanzienlijke omzetdaling, terwijl opschorting van de huur veelal contractueel is uitgesloten. Hebben huurders in deze coronacrisis de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk onder hun huurbetalingsverplichting uit te komen?

Read more