Short Reads

FAQ: What to do in case of administrative supervision?

FAQ: What to do in case of administrative supervision?

FAQ: What to do in case of administrative supervision?

27.11.2019 NL law

Dutch supervisory bodies regularly use inspections to carry out administrative supervision. However, national supervisory bodies, such as the Inspectorate SZW or the Human Environment and Transport Inspectorate, are not the only ones that carry out administrative supervision. Local supervisory bodies, such as the municipality, province or environmental service, also regulate in this way. This blog in our FAQ series serves to provide a number of practical tools for those under administrative supervision.

 

Please note: the blog below only pertains to administrative inspections. The moment an administrative law supervision shifts to an investigation focusing on punishment (for example by imposing an administrative fine or criminal prosecution), there is no longer any obligation to cooperate with a demand for information. This blog post is based on the supervisory powers of the Dutch General Administrative Law Act (Awb). Special legislation may derogate from this.

In practice, we see that companies are not always fully aware of their rights and obligations and usually adopt an open and transparent attitude during an administrative inspection. A good relationship between the supervisory body and those under supervision is important, and when both parties know their legal rights and obligations, the relationship between them remains sound. Below, we will explain the rights and obligations of companies with regard to supervision, including a number of practical tips.

Powers of the supervisory body

Supervisory bodies have the authority under the General Administrative Law Act (Awb):

 • to enter premises (Article 5:15 Awb);
 • to demand information (Article 5:16 Awb);

Please note: this power is limited to facts. There is no obligation to express an opinion.

 • to demand to inspect proof of identity (Article 5:16a Awb);
 • to demand access to business information and documents and to make copies thereof (Article 5:17). This sometimes means that documents may be taken away for some time to make copies;

Please note: In practice, we notice that parties often do not register what has been taken. You should keep a record of this for your own documentation.

 • to examine cases and to take samples thereof (Article 5:18 Awb); and
 • to examine means of transport (Article 5:19 Awb).

Please note: these powers are limited by the duty to assist (see below) and the principle of proportionality. This means that a supervisory body may only make use of its powers to the extent that this is "reasonably necessary for the performance of its duties" (Article 5:13 Awb).

Obligation to cooperate (duty to assist: Article 5:20 Awb)

In order to ensure that a supervisory body is actually able to exercise the aforementioned powers, a duty to assist has been included in the General Administrative Law Act. The duty to assist means that everyone is obliged to cooperate with a supervisory body (Article 5:20(1) Awb).

 • Who has to cooperate? Everyone is obliged to cooperate with a supervisory body (Article 5:20(1) Awb). In principle, therefore, the circle of 'persons obliged to cooperate' is unlimited. Because a supervisory body may only make use of its powers to the extent 'reasonably necessary for the performance of its duties' (Article 5:13 Awb), there is still a limit as to who can be required to cooperate. For example, the duty to assist rests only on persons involved in the activity being monitored. Incidentally, the duty to assist does not apply to persons subject to an obligation of confidentiality (Article 5:20(2) Awb).
 • The duty to assist is limited: The duty to assist only applies if what the supervisory body is requesting is necessary for the exercise of its powers. This includes the general powers of the General Administrative Law Act, but also any powers granted to a supervisory body by a special law.
 • Cooperation can take any form. The manner or form of required cooperation is not defined, and is therefore essentially unlimited. For example, under this heading falls the provision of information, potentially remaining at a location if asked to do so, or even the transfer of certain cases.
 • Truth: The obligation to provide information or the duty to assist also consists of the obligation to provide information truthfully if a supervisory body so requests.
 • Sanctions for non-cooperation: The duty to assist can be enforced both under administrative law and criminal law.

The possible enforcement of the duty to assist against non-cooperation under administrative law, e.g. with an order subject to a penalty payment or an administrative fine, must then be regulated by a special law. Examples include Article 28b of the Working Conditions Act, Article 1:80 of the Financial Supervision Act and Article 44 of the Licensing and Catering Act.

Possible enforcement against non-cooperation under criminal law follows directly from the law (Article 184 of the Penal Code), but only if the non-cooperation is intentional.

In practice

Above, we have set out a number of rights and obligations for both the supervisory body and parties under supervision. It is important for a sound inspection that both the supervisory body and the party under supervision are aware of their respective rights and obligations.

You can find a Dutch translation of this blog here

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

28.07.2022 NL law
Purely commercial interest also a legitimate interest? Council of State leaves the question unanswered.

Short Reads - On 27 July 2022, the Council of State confirmed that the Dutch Data Protection Authority wrongly imposed a €575,000 fine on VoetbalTV. But the Council did not answer the question whether the AP rightly or wrongly believes that a purely commercial interest cannot be a legitimate interest within the meaning of the General Data Protection Regulation.

Read more