Inside Stibbe

Two new partners and a counsel for Stibbe

Two new partners and a counsel for Stibbe

Two new partners and a counsel for Stibbe

30.11.2017

With effect from 1 January, Stibbe Amsterdam appoints lawyers Branda Katan and Reinout de Boer as partner. Branda Katan specialises in contractual disputes, fraud and class actions. Reinout de Boer is an expert in domestic and international taxation. Stibbe Brussels promotes Ian Arnouts (public law) as counsel.

Branda Katan and Reinout de Boer new partners at Stibbe Amsterdam

Due to increasing internationalisation and economic complexity, it is  important for companies to overcome risks early and resolve disputes quickly and effectively. As a member of Stibbe's litigation practice group, Branda Katan (1979) advises organisations on how to handle contractual disputes, fraud and class actions. Branda's broad practice covers domestic and international matters, with an emphasis on dealing with disputes at the interface between contractual law and corporate law. Her expertise in this area is underlined by the fact she recently received a PhD with honours for her dissertation on the attribution of knowledge to legal entities.

As a result of internationalisation of business operations and a multitude of new European and international rules, organisations are increasingly facing complex fiscal matters. Reinout de Boer (1976) reinforces Stibbe's tax practice as a new partner. He advises clients on the tax aspects of mergers and acquisitions, private equity transactions and corporate reorganisations. He also heads Stibbe’s tax controversy practice, which includes tax dispute settlement and tax litigation. Furthermore, Reinout is able to draw on his experience as a former tax policy advisor at the Ministry of Finance.

Derk Lemstra, Managing partner of Stibbe Amsterdam: "Branda and Reinout consistently  deliver high-quality legal advice in contractual disputes and complex tax issues. As specialists in their practice areas, they continue to help companies with their strategic issues in an economic landscape that is constantly changing. As far as I am concerned, their appointment further reinforces the quality of legal services offered by Stibbe and emphasises our focus on meeting the needs of our clients.”

Ian Arnouts appointed as counsel

With the appointment of Ian Arnouts (1984) as counsel within the Public Law practice group, Stibbe meets the increasing demand of clients to be assisted in large projects by lawyers with excellent legal project management skills. Ian has worked at Stibbe for 10 years, specialising  in public procurement, PPP, and public contracts. He has extensive experience in project management and conducting contract negotiations. Ian assists clients in administrative law matters in general and in various types of proceedings relating to the award and execution of public contracts.

Jan Peeters, Managing Partner of Stibbe Brussels: "Ian's appointment recognises not only his excellent legal skills and the expertise he has built up together with clients but also his important contribution to the reputation of our firm. Ian’s promotion to counsel is an important step in strengthening our public law practice and maintaining its position as leading practice in Belgium."

Team

Related news

21.09.2018 BE law
Toegang tot (milieu-)informatie en transparante besluitvorming: fundamentele pijlers van een democratische samenleving

Articles - In een recent arrest van 4 september 2018 tikt het Hof van Justitie de Europese Commissie op de vingers voor de geheimhouding die zij aan de dag legt tijdens milieuwetgevingsprocessen. Volgens het Hof van Justitie zijn openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming van fundamenteel belang voor een democratische samenleving.

Read more

13.09.2018 NL law
Centrale Raad van Beroep verduidelijkt publieke-taakjurisprudentie ten behoeve van het bestuursorgaanbegrip

Short Reads - De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verduidelijkt in een uitspraak van 15 augustus 2018 zijn publieke-taakjurisprudentie over de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Read more

13.09.2018 NL law
FlixBus-uitspraak over de strijd van nieuwe spelers op de openbaar vervoermarkt tegen het bestaande concessiemodel met exclusieve rechten.

Short Reads - Het verrichten van openbaar vervoer geschiedt op basis van een concessie. Een concessie is het recht om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak, aldus artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 (hierna: de 'Wp 2000'). 

Read more

19.09.2018 NL law
Algemene overheidsbesluiten alleen nog digitaal publiceren?

Articles - Toegegeven, het onderwerp publicatie van overheidsbesluiten was in de zomermaanden een beetje buiten mijn zichtveld geraakt. Daaraan kwam abrupt een einde met de kennisname van de internetconsultatiereacties op het conceptvoorstel van de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Er zijn belangrijke veranderingen op komst die positief kunnen worden gewaardeerd maar voor een deel niet onomstreden zijn.

Read more

12.09.2018 NL law
Wetsvoorstel wijziging Crisis- en herstelwet (Transitiewet Omgevingswet) ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 5 september 2018 heeft de regering het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs 1-3) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt onder meer te voorzien in snellere en gemakkelijker procedures om woningbouw te versnellen. Ook overbrugt het wetsvoorstel de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) en kan daarom ook worden beschouwd als een transitiewet naar de Omgevingswet.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring