Articles

Getting the Deal Through: Private M&A 2018: The Benelux chapters

Getting the Deal Through: Private M&A 2018: The Belgian chapter

Getting the Deal Through: Private M&A 2018: The Benelux chapters

22.11.2017 BE law

Getting the Deal Through works with many of the best lawyers and law firms in the world to bring together a unique legal information resource, written by experts on each subject area, in every significant jurisdiction. This review is focused on global questions with local answers.

Hans Witteveen, Julie-Anne Siegers, Dries Hommez, Laurens D'Hoore, Gérald Origer, Claire-Marie Darnand and Michaël Meylan have written the chapters on Belgian, Luxembourg and Netherlands private M&A of Getting the Deal Through.

Click here to view their contribution 

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Private M&A 2018, (published in October 2017; contributing editors: Will Pearce and John Bick, Davis Polk & Wardwell LLP) For further information please visit gettingthedealthrough.com​

Team

Related news

07.04.2021 NL law
Digitale transitie in de financiële sector

Articles - De coronacrisis heeft het belang van digitale financiële dienstverlening extra onderstreept. Om de digitale transitie van de financiële sector meer ruimte te geven heeft de Europese Commissie afgelopen jaar de Digital Finance Package aangenomen. Roderik Vrolijk en Lisanne Baks schreven een artikel in het Tijdschrift financieel recht in de praktijk en geven daarin een overzicht van de voorstellen die de Commissie in dit pakket heeft geformuleerd.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more