Articles

Getting the Deal Through: Private M&A 2018: The Benelux chapters

Getting the Deal Through: Private M&A 2018: The Belgian chapter

Getting the Deal Through: Private M&A 2018: The Benelux chapters

22.11.2017 BE law

Getting the Deal Through works with many of the best lawyers and law firms in the world to bring together a unique legal information resource, written by experts on each subject area, in every significant jurisdiction. This review is focused on global questions with local answers.

Hans Witteveen, Julie-Anne Siegers, Dries Hommez, Laurens D'Hoore, Gérald Origer, Claire-Marie Darnand and Michaël Meylan have written the chapters on Belgian, Luxembourg and Netherlands private M&A of Getting the Deal Through.

Click here to view their contribution 

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Private M&A 2018, (published in October 2017; contributing editors: Will Pearce and John Bick, Davis Polk & Wardwell LLP) For further information please visit gettingthedealthrough.com​

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more