Articles

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

01.02.2017 BE law

Le présent arrêt emporte l’octroi, pour la première fois dans le contentieux des marchés publics, d’une indemnité réparatrice à la partie requérante ayant contesté victorieusement la légalité d’une décision d’attribution.

Le litige portait sur l’attribution d’un marché public de travaux par la commune de Jemeppe sur Sambre, entachée par un défaut de vérification et de justification des prix anormaux de l’adjudicataire. Après avoir établi le bien fondé des moyens invoqués par la requérante, le Conseil d’Etat examine, et accueille favorablement, la demande en indemnité réparatrice, sur le constat que toutes les conditions d’une telle demande sont réunies en l’espèce : en effet, outre que la décision d’attribution litigieuse était manifestement illégale, elle a été adoptée dans le contexte d’une adjudication publique, emportant la désignation « automatique » de l’offre régulière la plus basse comme attributaire du marché.

Dès lors que les motifs de l’annulation emportent l’irrégularité de l’offre de l’adjudicataire initialement désigné et que le requérant disposait, pour sa part, de la deuxième offre la plus basse, devenant donc la première offre régulière classée, le Conseil d’Etat constate qu’elle aurait dû obtenir le marché et qu’elle a perdu définitivement cette possibilité, le pouvoir adjudicateur ayant conclu celui-ci définitivement sans attendre l’issue de la procédure en cause.

En « s’inspirant » de l’article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, la haute juridiction administrative en déduit qu’une indemnité réparatrice, évaluée à 10% du montant de l’offre de la requérante, hors TVA, peut lui être allouée, majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction du recours.

Related news

12.02.2020 NL law
Het oproepen en horen van getuigen in het bestuursrecht: hoe zit het ook al weer?

Short Reads - Het oproepen van getuigen en het horen daarvan ter zitting door de bestuursrechter heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 15 november 2019 overzichtelijk in kaart gebracht. Dat arrest, dat door de belastingkamer in een bestuurlijke boetezaak is gewezen, is ook voor andere terreinen van het bestuursrecht van belang. Mede ook omdat het horen van getuigen buiten het fiscale bestuursrecht nog in de kinderschoenen staat. In dit bericht bespreken we daarom de mogelijkheden die er bestaan om getuigen te (laten) oproepen en hoe de bestuursrechter daarmee moet omgaan.

Read more

07.02.2020 BE law
Het finale Belgische ‘nationaal energie- en klimaatplan’ en de Belgische langetermijnstrategie: het geduld van de Commissie op de proef gesteld?

Articles - Op 31 december 2019 diende België, nog net op tijd, zijn definitieve nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) in bij de Commissie. Het staat nu al vast dat het Belgische NEKP niet op applaus zal worden onthaald door de Commissie. Verder laat ook de Belgische langetermijnstrategie op zich wachten. Wat zijn de gevolgen?

Read more

12.02.2020 NL law
Omgevingsrecht en mobiliteit: hoe werkt het afwijken van parkeernormen in bestemmingsplannen?

Short Reads - Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Van deze mogelijkheid maken gemeenteraden in hun bestemmingsplannen vaak gebruik als het gaat om parkeernormen

Read more

06.02.2020 BE law
“Eindelijk” een modernisering van het goederenrecht: de praktische impact op de juridische structurering van vastgoedprojecten

Articles - De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds langs de krijtlijnen zoals in 1804 uiteengezet door de Napoleontische wetgever in het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten (waarvan best gekend de wetten van 10 januari 1824 over het recht van opstal en het recht van erfpacht, resp. “Opstalwet” en “Erfpachtwet”). Thans – bijna 200 jaar later –  is een nieuw Burgerlijk Wetboek in opmaak.

Read more

12.02.2020 NL law
Van inspraakverordening naar participatieverordening op decentraal niveau

Short Reads - De regering stelt voor om de reikwijdte van de decentrale inspraakverordeningen te vergroten naar de uitvoering en evaluatie van decentraal beleid. Dat staat in een conceptwetsvoorstel dat op 9 december 2019 ter internetconsultatie is voorgelegd. Het conceptwetsvoorstel beoogt een wijziging van onder meer de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring