Articles

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

Le contentieux de l’indemnité réparatrice fait une percée dans les marchés publics

01.02.2017 BE law

Le présent arrêt emporte l’octroi, pour la première fois dans le contentieux des marchés publics, d’une indemnité réparatrice à la partie requérante ayant contesté victorieusement la légalité d’une décision d’attribution.

Le litige portait sur l’attribution d’un marché public de travaux par la commune de Jemeppe sur Sambre, entachée par un défaut de vérification et de justification des prix anormaux de l’adjudicataire. Après avoir établi le bien fondé des moyens invoqués par la requérante, le Conseil d’Etat examine, et accueille favorablement, la demande en indemnité réparatrice, sur le constat que toutes les conditions d’une telle demande sont réunies en l’espèce : en effet, outre que la décision d’attribution litigieuse était manifestement illégale, elle a été adoptée dans le contexte d’une adjudication publique, emportant la désignation « automatique » de l’offre régulière la plus basse comme attributaire du marché.

Dès lors que les motifs de l’annulation emportent l’irrégularité de l’offre de l’adjudicataire initialement désigné et que le requérant disposait, pour sa part, de la deuxième offre la plus basse, devenant donc la première offre régulière classée, le Conseil d’Etat constate qu’elle aurait dû obtenir le marché et qu’elle a perdu définitivement cette possibilité, le pouvoir adjudicateur ayant conclu celui-ci définitivement sans attendre l’issue de la procédure en cause.

En « s’inspirant » de l’article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, la haute juridiction administrative en déduit qu’une indemnité réparatrice, évaluée à 10% du montant de l’offre de la requérante, hors TVA, peut lui être allouée, majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction du recours.

Related news

10.04.2019 NL law
Casus Lotto c.s.: Aanpassing naam vergunninghouder bij nieuwe rechtsvorm? Let op de eisen van het Unierecht!

Short Reads - De Kansspelautoriteit kan de tenaamstelling van vergunningen voor onder andere Lotto en de Staatsloterij niet zomaar wijzigen als de rechtsvorm van de vergunninghouders verandert. Dit gezien het door het Unierecht gewaarborgde vrije verkeer van diensten en het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel. Dat blijkt uit een viertal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("ABRvS") van 13 maart 2019. Wat betekenen deze uitspraken voor de praktijk?

Read more

12.04.2019 NL law
Hoogste Europese rechter bevestigt dat overheden onrechtmatige staatssteun proactief moeten terugvorderen

Short Reads - De maand maart 2019 zal vermoedelijk de juridisch handboeken ingaan als een historische maand voor het mededingings- en staatssteunrecht. Niet alleen deed het Hof van Justitie een baanbrekende uitspraak op het gebied van het verhaal van kartelschade. Het heeft in de uitspraak Eesti Pagar (C-349/17) van 5 maart 2019 belangrijke vragen opgehelderd over de handhaving van het staatssteunrecht op nationaal niveau.

Read more

10.04.2019 NL law
Gevolgen van de Wnra: schorsing voortaan met behoud van loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen

Short Reads - Vanaf het moment dat ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, worden ook de civielrechtelijke bepalingen ten aanzien van deze overeenkomst van toepassing. Het gevolg is dat de overheidswerkgever en zijn werknemers te maken krijgen met fenomenen die zich in het ambtenarenrecht niet voordoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van schorsing zonder behoud van loon, de termijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op (ten onrechte niet betaald) loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen.

Read more

10.04.2019 BE law
Acrylamide: zijn frieten ook juridisch schadelijk voor de gezondheid?

Articles - De risico’s door de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen noopten de EU tot het nemen van risicobeperkende maatregelen. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven van bepaalde levensmiddelen (o.a. frieten, chips, koekjes, …) kregen de verplichting om tal van maatregelen te nemen.  De juridische kwalificatie van acrylamide en het regime van deze maatregelen worden in deze blog toegelicht.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring