Articles

L’appréciation du pouvoir adjudicateur selon laquelle l’offre a effectivement été introduite par le candidat sélectionné ne peut s’effectuer de manière trop formaliste

L’appréciation du pouvoir adjudicateur selon laquelle l’offre a effectivement été introduite par le candidat sélectionné ne peut s’effectuer de manière trop formaliste

L’appréciation du pouvoir adjudicateur selon laquelle l’offre a effectivement été introduite par le candidat sélectionné ne peut s’effectuer de manière trop formaliste

23.02.2017 BE law

Dans son arrêt du 23 février 2017 (rendu dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence), le Conseil d’État a souligné que le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les circonstances concrètes de l’affaire lorsqu’il évalue si l’offre répond aux exigences essentielles en matière de régularité (les données permettant d’identifier le soumissionnaire) et si l’offre a été déposée ou non par le candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres restreint.

Le Conseil d’État a plus particulièrement estimé que l’indication de certaines données (comme le prévoit l’article 81,1° de l’AR relatif à la passation des marchés publics) à un mauvais endroit dans l’offre n’implique pas que l’on puisse d’emblée ignorer l’ensemble de l’offre.

En l’espèce, il est apparu que ces données étaient mentionnées à un autre endroit de l’offre. Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas effectuer un travail trop formaliste lorsqu’il procède à la vérification de la régularité formelle des offres au risque de violer non seulement le principe de diligence et le principe du raisonnable, mais aussi l’obligation de motivation matérielle.

> En savoir plus en néerlandais

Related news

10.04.2019 NL law
Casus Lotto c.s.: Aanpassing naam vergunninghouder bij nieuwe rechtsvorm? Let op de eisen van het Unierecht!

Short Reads - De Kansspelautoriteit kan de tenaamstelling van vergunningen voor onder andere Lotto en de Staatsloterij niet zomaar wijzigen als de rechtsvorm van de vergunninghouders verandert. Dit gezien het door het Unierecht gewaarborgde vrije verkeer van diensten en het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel. Dat blijkt uit een viertal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("ABRvS") van 13 maart 2019. Wat betekenen deze uitspraken voor de praktijk?

Read more

12.04.2019 NL law
Hoogste Europese rechter bevestigt dat overheden onrechtmatige staatssteun proactief moeten terugvorderen

Short Reads - De maand maart 2019 zal vermoedelijk de juridisch handboeken ingaan als een historische maand voor het mededingings- en staatssteunrecht. Niet alleen deed het Hof van Justitie een baanbrekende uitspraak op het gebied van het verhaal van kartelschade. Het heeft in de uitspraak Eesti Pagar (C-349/17) van 5 maart 2019 belangrijke vragen opgehelderd over de handhaving van het staatssteunrecht op nationaal niveau.

Read more

10.04.2019 NL law
Gevolgen van de Wnra: schorsing voortaan met behoud van loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen

Short Reads - Vanaf het moment dat ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, worden ook de civielrechtelijke bepalingen ten aanzien van deze overeenkomst van toepassing. Het gevolg is dat de overheidswerkgever en zijn werknemers te maken krijgen met fenomenen die zich in het ambtenarenrecht niet voordoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid van schorsing zonder behoud van loon, de termijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op (ten onrechte niet betaald) loon en de wettelijke verhoging van loonvorderingen.

Read more

10.04.2019 BE law
Acrylamide: zijn frieten ook juridisch schadelijk voor de gezondheid?

Articles - De risico’s door de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen noopten de EU tot het nemen van risicobeperkende maatregelen. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven van bepaalde levensmiddelen (o.a. frieten, chips, koekjes, …) kregen de verplichting om tal van maatregelen te nemen.  De juridische kwalificatie van acrylamide en het regime van deze maatregelen worden in deze blog toegelicht.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring