Short Reads

E-mails stored outside the US cannot be claimed by the US Government

E-mails stored outside the US cannot be claimed by the US Government

E-mails stored outside the US cannot be claimed by the US Government

13.10.2016

On 14 July 2016 the United States Court of Appeals for the Second Circuit (the Court of Appeals) rendered a judgment in the “Warrant case” (or the “Microsoft Ireland case”).

The three judge panel ruled that Microsoft is not obliged to hand over personal data (e-mails) at the request of US intelligence agencies if this information is stored outside US territory. The Court of Appeals thereby overturned an earlier ruling from the District Court.

In 2013 a US intelligence agency requested access to all e-mails and private information of a suspect in a narcotics case. The e-mails were stored in a Microsoft data center in Dublin, Ireland. Microsoft agreed to provide access to all information stored on US servers but refused to hand over the data stored in Dublin. Microsoft’s defense in doing so was that a US judge has no authority to issue warrants to seize information stored outside US territory.

In May 2014 a federal magistrate judge ordered Microsoft to hand over the e-mails to the US government. Microsoft appealed to the District Court for the Southern District of New York against this decision. This District Court ruled in favor of the US government, hence Microsoft’s appeal before the Court of Appeals.

In short, the Court of Appeals concludes that the US government does not have legal grounds to seek possession of data stored on servers outside the US territory: “Congress did not intend the SCA’s (Stored Communications Act) warrant provisions to apply extraterritorially. The focus of those provisions is protection of a user’s privacy interests. Accordingly, the SCA does not authorize a US court to issue and enforce an SCA warrant against a United States-based service provider for the contents of a customer’s electronic communications stored on servers located outside the US. The SCA warrant in this case may not lawfully be used to compel Microsoft to produce to the government the contents of a customer’s e-mail account stored exclusively in Ireland. Because Microsoft has otherwise complied with the Warrant, it has no remaining lawful obligation to produce materials to the government.”

This decision can be considered revolutionary because it puts an end to EU-located cloud providers’ common practice of handing over data requested by US intelligence agencies under a warrant. It is expected that the US government will appeal against this decision of the Court of Appeals.

In view of news reports regarding recent revelations made by Edward Snowden, the question remains whether this decision of the Court of Appeals effectively limits US intelligence agencies’ gaining possession of personal data from the EU. Snowden’s revelations say that EU intelligence agencies provide data of European citizens and companies without having to fulfill many formalities to US intelligence agencies. The Washington Post reported in February that the US and the UK are negotiating to give their intelligence agencies the authority to give interception orders and warrants to companies based in both countries.

This article was co-written by summer intern Sebastiaan de Koning.

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.03.2021 BE law
Webinar: Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.

Read more

18.05.2021 NL law
Kroniek: De bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

Articles - Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans en Fatma Çapkurt (Universiteit Leiden) schreven samen de eerste editie van de nieuwe jaarlijkse NTB kroniek: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG. Hierin bespreken zij onder meer de meest relevante (bestuursrechtelijke) jurisprudentie van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG.

Read more