Masterclass

PPS-masterclass: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain)

PPS-masterclass: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain)

PPS-masterclass: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain)

14.06.2016

Rony Vermeersch, Real Estate partner, will be one of the speakers at the PPS-masterclass: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) organized by Wolters Kluwer.

You can follow this course in Gent on the 14th of June, or in Leuven on the 8th of December.

For more information or subscription, please click here.

Related news

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more

30.08.2022 NL law
Lokaal maatwerk ingesnoerd

Articles - Het rijk herpakt de regie op de ruimtelijke ordening, en gemeenten worden daardoor vaker beperkt in hun vrijheden om eigen regels voor de fysieke leefomgeving te stellen. Zo wordt lokaal maatwerk ondergeschikt aan de centrale regie op de woningbouw en energietransitie.

Read more