Inside Stibbe

Stibbe promotes one new partner and five new counsels

Stibbe promotes one new partner and five new counsels

Stibbe promotes one new partner and five new counsels

14.01.2015

Benelux firm Stibbe has appointed Job van Hooff as partner from 1 January 2015.
Joannes de Bont,  Nicolas Roland, Maarten Van Staeyen, Anne-Marie Nicolas and Jean-Marc Delcour, have been appointed as counsel.

The Amsterdam office of Stibbe has further strengthened its Commercial Litigation Group with the appointment of Job van Hooff as partner in the Restructuring & Insolvency group. Job started his career at Stibbe more than a decade ago. He focuses on complex insolvency matters, often relating to situations in an international context.

The Amsterdam Banking & Finance practice is boosted by the promotion of Joannes de Bont to counsel from 1 January 2015.

Derk Lemstra, Managing Partner of Stibbe Amsterdam, says "The appointment of Job to partner and the promotion of Joannes to counsel confirms our ambition to retain our strong position in Restructuring & Insolvency and Banking & Finance. Their broad experience and capabilities will help us to give our clients the best possible solutions in their area of expertise."

In our other Benelux offices, we continue to expand our practices as well. Our Luxembourg office saw the promotion of Jean-Marc Delcour (Finance) to counsel as well as the arrival of finance lawyer Anne-Marie Nicolas as counsel. They contribute to the further development of our Finance practice in Luxembourg. In Brussels, two lawyers have been promoted to counsel as of 1 January 2015: Nicolas Roland (TMT) and Maarten van Staeyen (Corporate and M&A). Nicolas will divide his time between the Brussels and Luxembourg offices, given the increased demand of our Luxembourg clients for TMT related legal assistance. He will also focus on coaching and training junior lawyers of the TMT group in both offices. Maarten will further enrich our Brussels Corporate practice group with his broad knowledge and expertise in M&A, private equity, and other corporate matters in a wide range of sectors.

 

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Registratie UBO's in het UBO-register: terugmelding, handhaving en sanctionering

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hadden tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. Het voldoen aan de UBO-registratie blijft actueel. Het overtreden van bepalingen betreffende de UBO-registratie kan terugmeldingen, handhaving en sanctionering tot gevolg hebben.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgang consultatie Corporate Governance Code

Short Reads - In februari van dit jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de "Commissie") een voorstel voor een gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") in consultatie gebracht (klik hier voor het consultatiedocument). Stibbe heeft op deze voorstellen gereageerd. In een eerdere Corporate Alert zijn wij ingegaan op de hoofdlijnen van het voorstel. Daartoe behoren de sterkere aanzet van duurzaamheid en ESG, de rol van aandeelhouders, diversiteit en inclusie, en versterkte aandacht voor gedrag en cultuur. 

Read more