Articles

Vrijstellingen van het structuurregime

Vrijstellingen van het structuurregime

Vrijstellingen van het structuurregime

27.03.2006 NL law

In Ondernemingsrecht gaat Manon Cremers in op de meest recente wijziging van de structuurregeling.

De structuurregeling kent diverse gehele en gedeeltelijke vrijstellingen. Deze bijdrage behandelt onder meer de reikwijdte van de joint venture vrijstelling van structuurvennootschappen en de bij de wetswijziging van 1 oktober 2004 ingevoerde gedeeltelijke vrijstelling voor 'familievennootschappen', stichtingen, verenigingen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Auteurs: Manon Cremers

Bron: Ondernemingsrecht, 2006/3

Publicatiedatum: februari 2006

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news