London

53 New Broad Street
London EC2M 1JJ
United Kingdom

London

Located in the City of London, our office provides on-the-ground Dutch corporate, finance, securities and tax advice to the international financial and business community that surrounds it.

Since our office opened in 1994, we have been acting for a wide range of multinational corporations, private equity funds,  financial institutions, and private businesses from across the world, that find their way into the Netherlands through London. The team practises Dutch law and consists of corporate and tax lawyers admitted to the bar in Amsterdam and the Netherlands. The Stibbe team in London functions very much like other transaction teams in the Stibbe Amsterdam office, but offering the convenience to clients to have their Dutch law team in London, where the client, or the other parties involved in the deal may be based.

Whether we are handling day-to-day issues or large cross-border transactions, we create close business partnerships with our clients, offering sound and practical advice. Through this approach, our specialist teams offer technical and commercial expertise in many complex areas of law including M&A, private equity, capital markets/securities, corporate reorganisations, joint ventures, secured finance, structured finance and tax.  


Market recognition

The group stands out for its quality in handling competition law cases. It has highly dedicated lawyers with in-depth knowledge of the required topics

Chambers Europe 2016, Competion and European Law Chapter

The team consists of highly knowledgeable and skilled people. 

Chambers Europe 2016, Employment Chapter

Related news

19.09.2018 NL law
Algemene overheidsbesluiten alleen nog digitaal publiceren?

Articles - Op dit moment bepaalt de Algemene Wet bestuursrecht nog dat het mogelijk is om algemene besluiten alleen bekend te maken in een dag- en nieuwsbladen. Het spreekt, mede gelet op de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving, voor zich dat de roep om dit te wijzigen steeds luider wordt. Tom Barkhuysen bespreekt het conceptwetsvoorstel dat verplicht tot elektronische bekendmaking.

Read more

12.09.2018
Nadere uitleg van de Hoge Raad over 'op de zaak betrekking hebbende stukken'

Short Reads - De Hoge Raad heeft in drie belangwekkende arresten van 17 augustus 2018 een nadere uitleg gegeven over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken. De drie arresten gaan over belastingzaken maar zij zijn relevant voor het hele bestuursrecht. In dit blogbericht gaan wij in op deze arresten en de betekenis daarvan voor de praktijk. Wij zullen in het bijzonder stilstaan bij de wijze waarop de Hoge Raad oordeelt over het verstrekken van gegevens bij geautomatiseerde besluitvorming.

Read more

13.09.2018 NL law
Centrale Raad van Beroep verduidelijkt publieke-taakjurisprudentie ten behoeve van het bestuursorgaanbegrip

Short Reads - De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verduidelijkt in een uitspraak van 15 augustus 2018 zijn publieke-taakjurisprudentie over de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Read more

13.09.2018 NL law
FlixBus-uitspraak over de strijd van nieuwe spelers op de openbaar vervoermarkt tegen het bestaande concessiemodel met exclusieve rechten.

Short Reads - Het verrichten van openbaar vervoer geschiedt op basis van een concessie. Een concessie is het recht om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak, aldus artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 (hierna: de 'Wp 2000'). 

Read more

Our locations

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring