Unfair Competition and Consumer Protection

We are Stibbe Unfair Competition and Consumer Protection specialists

We have expertise in representing our clients before the highest level of courts, guiding them through every stage of complex proceedings.

Unfair Competition and Consumer Protection

 

Compliance with consumer protection rules is rapidly becoming as important as compliance with antitrust and privacy regulations. New European rules grant stronger powers to consumer authorities and improve collaboration between the European Commission and national authorities to stop unlawful cross-border practices. As one of the leading firms in this complex area of law, our broad expertise has successfully assisted many clients in disputes before national and European courts.

Our experience covers a diverse range of matters including unfair trading practices, unfair contract terms, e-commerce, geo-blocking, online platforms, collective redress and digital services. Our clients include companies throughout the consumer products and services industries, from traditional brick-and-mortar stores to multinational ecommerce businesses. Through our interdisciplinary approach, we assist clients with specific actions such as drafting commercial terms and conditions, as well as representing them in negotiations with regulators. We also assist clients in civil claims for damages for infringements of consumer law.

Our lawyers also specialise in unfair competition rules, with a specific focus on misleading and comparative advertising, loyalty schemes, joint offers, sales at a loss, seasonal sales, liquidation sales, refusal to supply, denigration, parallel trade, lotteries and games, product legislation, labelling, price reduction mechanisms and legislation concerning specific products.

 

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Chambers Award 2018

Netherlands Law Firm of the Year

"They are very direct and reactive in their communication."

Chambers Europe 2018, Competition / EU Law chapter
Chambers Award 2018

Belgium Law Firm of the Year

Other specialists

Related news

24.09.2021 EU law
Digital Law Up(to)date: (1) the download of a software with a permanent licence can constitute a “sale of goods”; (2) alert of the BEUC regarding the privacy policy of WhatsApp and its new term of use

Articles - In this blog, we briefly present two interesting news in the field of digital law: (1) a judgment of the CJEU considering that the download of a software with a permanent licence can constitute a “sale of goods”, and (2) an alert of the BEUC regarding the privacy policy of WhatsApp and its new terms of use.

Read more

02.08.2021 BE law
Grafische elementen uit de huisstijl van ander architectenbureau zijn geen bedrijfsgeheimen maar het gebruik daarvan moet wel worden gestaakt wegens inbreuk op auteursrecht

Articles - De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, oordeelde dat het gebruik van bepaalde grafische elementen die behoorde tot de huisstijl van een ander architectenbureau, en die een uiting waren van de vrije en creatieve keuzes van dit bureau, een inbreuk was op het auteursrecht en strijdig was met de eerlijke handelsgebruiken.[1]

Read more

02.08.2021 BE law
De onwettige doorverkoop van een softwarelicentie is strijdig met de eerlijke marktpraktijken en klanten waarschuwen van deze onwettigheid mag

Articles - De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, oordeelde dat de exclusieve verdeler van een softwareprogramma potentiële klanten op niet denigrerende wijze mag waarschuwen voor de oneerlijke marktpraktijk van een ander bedrijf die bestaat in het wijzigen en vervolgens meermaals doorverkopen van eenzelfde licentie[1].

Read more

02.08.2021 BE law
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen en/of domeinnamen: tijdig reageren is de boodschap

Articles - Voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kort geding[1], bracht het 13-jarige stilzitten van eiser ivm een beweerde verwarringstichtende handelsnaam door een derde, rechtsverwerking mee, alsook een bevestiging dat diens beroepsbelangen niet werden geschaad, terwijl in een andere zaak het Hof van Beroep te Gent[2] het 7-jarige stilzitten van eiser zag als een bevestiging van het gebrek aan verwarringsgevaar. 

Read more

04.08.2021 BE law
La revente illicite d'une licence de logiciel est contraire aux pratiques loyales du marché et il est permis d'avertir les clients de cette illégalité

Articles - Le Président du tribunal de commerce d'Anvers, statuant en référé, a jugé qu'un distributeur exclusif d'un logiciel peut, de façon non-dénigrante, prévenir ses clients potentiels de la pratique commerciale déloyale d'une autre société consistant à modifier puis à revendre plusieurs fois la même licence.[1]

Read more