Real Estate Disputes

We are Stibbe Real Estate Disputes specialists

In all real estate disputes, it is our aim to achieve a resolution as swiftly as possible, no matter how complex or contentious the case may be.

Real Estate Disputes

Our team has many years’ experience representing government bodies, private principals, contractors, developers, companies, engineering firms and financiers in complex disputes providing strategic and effective advice.

Through practical experience in various forms of proceedings and before various fora, we provide experienced representation in complex litigation, mediation or arbitration procedures and out of court settlements. In all instances, our aim is to get the best out of every case and achieve a resolution as swiftly as possible, maximising the result for our clients.

We also act as arbitrator or mediator in real estate disputes. This provides clients with a lawyer’s insight and ability to neutrally analyse every aspect of the case.

Furthermore, our expertise is frequently used by various levels of government across the Benelux countries when preparing draft legislative texts. This gives us a unique insight into understanding both lawmaker’s intentions and the interpretation of the law.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

12.09.2018
Nadere uitleg van de Hoge Raad over 'op de zaak betrekking hebbende stukken'

Short Reads - De Hoge Raad heeft in drie belangwekkende arresten van 17 augustus 2018 een nadere uitleg gegeven over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken. De drie arresten gaan over belastingzaken maar zij zijn relevant voor het hele bestuursrecht. In dit blogbericht gaan wij in op deze arresten en de betekenis daarvan voor de praktijk. Wij zullen in het bijzonder stilstaan bij de wijze waarop de Hoge Raad oordeelt over het verstrekken van gegevens bij geautomatiseerde besluitvorming.

Read more

15.05.2017 NL law
Stibbe advises Heijmans

Inside Stibbe - Stibbe advised Heijmans in connection with the development of a turnkey building, consisting of 375 young professional appartments, 1,048 m2 commercial spaces and 45 parking places;  and the sale of this building to an investor.

Read more

28.08.2018 NL law
FIDIC 2017: de gewijzigde geschillenregeling

Articles - De FIDIC modelcontracten bevatten een snelle geschillenregeling waarbij partijen één of drie onafhankelijke deskundigen, de zogenaamde Dispute Adjudication Board (DAB), om een bindende beslissing kunnen vragen. Indien een partij zich niet kan vinden in de DAB beslissing, kan vervolgens een arbitrageprocedure worden gestart. Een belangrijk voordeel van een DAB is dat geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer snel kunnen worden beslecht door de DAB. Dit is zowel in het belang van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. 

Read more

22.08.2017 BE law
Evaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement : premières répliques d’un séisme juridique annoncé

Articles - Par un arrêt du 27 octobre 2016, abondamment commenté, la Cour de justice a considéré que l’arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes relève de la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42. Près d’un an après, les répliques du séisme juridique occasionné par cet arrêt commencent à se faire sentir en jurisprudence. Tour d’horizon.

Read more

06.04.2018 NL law
Dutch offshore wind roadmap 2024-2030

Short Reads - The Dutch government has announced plans to realise new wind farms in the North Sea with a total additional capacity of 7 GW during the period 2024 to 2030. In addition to the 4.5 GW which will be installed up to and including 2023, this would increase the total installed capacity of offshore wind farms in the Dutch North Sea to 11.5 GW in 2030.

Read more

22.08.2017 NL law
Het (on)recht na een onterecht uitgeoefend recht van parate executie

Short Reads - Het recht van parate executie is het recht van een hypotheekhouder (of pandhouder) om zich zonder executoriale titel op het met het hypotheekrecht bezwaarde goed te verhalen. Van het recht van parate executie kan een hypotheekhouder slechts gebruik maken indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het hypotheekrecht tot waarborg strekt.

Read more

11.04.2017 NL law
Wakker worden! De Wet verbetering functioneren van verenigingen van eigenaars

Short Reads - Het is (bijna) zover: de "Wet verbetering functioneren van verenigingen van eigenaars" (de "Wet Verbetering VvE") is op 27 februari jl. in de Tweede Kamer aangenomen en ligt momenteel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De wetgever is voornemens met de Wet Verbetering VvE de slapende Vereniging van Eigenaars ("VvE") wakker te schudden. Wat gaat er veranderen?

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring