Real Estate Disputes

We are Stibbe Real Estate Disputes specialists

In all real estate disputes, it is our aim to achieve a resolution as swiftly as possible, no matter how complex or contentious the case may be.

Real Estate Disputes

Our team has many years’ experience representing government bodies, private principals, contractors, developers, companies, engineering firms and financiers in complex disputes providing strategic and effective advice.

Through practical experience in various forms of proceedings and before various fora, we provide experienced representation in complex litigation, mediation or arbitration procedures and out of court settlements. In all instances, our aim is to get the best out of every case and achieve a resolution as swiftly as possible, maximising the result for our clients.

We also act as arbitrator or mediator in real estate disputes. This provides clients with a lawyer’s insight and ability to neutrally analyse every aspect of the case.

Furthermore, our expertise is frequently used by various levels of government across the Benelux countries when preparing draft legislative texts. This gives us a unique insight into understanding both lawmaker’s intentions and the interpretation of the law.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more

03.02.2022 NL law
Podcast: Het Didam-arrest en de gevolgen voor verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - In het Didam-arrest oordeelde de Hoge Raad dat de contractsvrijheid van de overheid beperkt wordt door het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft directe gevolgen voor de wijze waarop overheden omgaan met de verkoop van onroerende zaken, zoals grond. Ali al Khatib en Erik Verweij bespreken in deze podcast de totstandkoming van deze uitspraak en de praktische gevolgen voor overheden en private partijen.

Read more

27.10.2020 NL law
Een halfslachtige vrijstelling voor de bouw en een ambitieuze (?) omgevingswaarde: het wetsvoorstel Wet stikstofreductie en natuurverbetering is definitief

Articles - Ongeveer anderhalf jaar nadat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zette, heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering ("Wsn") ingediend bij de Tweede Kamer. 

Read more