We are Stibbe Public Transport specialists

With proven expertise in all related areas of law regarding public transport projects, we deliver a comprehensive service our clients can rely on.

Public Transport

Through our pragmatic approach and knowledge of the market, we provide tailored solutions to a broad spectrum of clients.

A key aspect of our service is advising on the procurement and contracting of concessions for public transport. These often-complex transactions are handled for aviation, rail and shipping companies, as well as governments, private investors and lenders involved in public transport infrastructure projects.

We approach every transaction with an understanding of the commercial objectives and legislative constraints our clients operate under. In this way, we advise, amongst others, contracting authorities, port authorities, aviation companies and public transport companies on the regulatory framework including construction, corporate, finance and tax aspects. 

We conduct lawsuits regarding national and international disputes on public transport before domestic and European courts, and in international arbitration. 

Of particular note is our expertise in drafting legislation in these sectors for both regulators and government. We also regularly assist private undertakings in efforts to modify or challenge draft legislation. Furthermore, together with our clients, we closely monitor the liberalisation of public transport in the EU.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

12.10.2016 NL law
Uitbreiding van de programmatische aanpak onder de Wet natuurbescherming

Short Reads - Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming wordt een algemene grondslag geïntroduceerd voor toepassing van een programmatische aanpak zoals we het ook kennen voor stikstof. Deze programma’s hebben tot doel via maatregelen de draagkracht van de natuur te verbeteren, zodat ruimte ontstaat voor het toelaten van nieuwe economische ontwikkelingen.

Read more

12.10.2016 NL law
Uitbreiding van de programmatische aanpak onder de Wet natuurbescherming

Short Reads - Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voorzien. Hiermee wordt een algemene grondslag geïntroduceerd voor toepassing van een programmatische aanpak, zoals we het thans ook kennen voor stikstof. Deze programma’s hebben tot doel via maatregelen de draagkracht van de natuur te verbeteren, zodat ruimte ontstaat voor het toelaten van nieuwe economische ontwikkelingen.

Read more

11.03.2014 NL law
Betere bestuursrechtelijke rechtsvorming met een amicus curiae?

Short Reads - n het bestuursrecht is de afgelopen maanden ervaring opgedaan met de behandeling van zaken met een rechtsvormend element door het inschakelen van een zogenaamde grote kamer en/of een advocaat-generaal. Een voorbeeld daarvan biedt de zaak waarin de vraag aan de orde was welke termijn nog redelijk is in het licht van artikel 6 EVRM voor de behandeling van een zaak in bezwaar, beroep en hoger beroep. Daarover bestond uiteenlopende rechtspraak.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy