We are Stibbe Projects specialists

Our team has the experience to support and advise clients regarding every facet and stage of complex projects.

Projects

Acting on behalf clients ranging from governments to bidding consortia, our project and infrastructure specialists advise on some of the most significant and complex domestic and international deals.

On the menu to the right you will see a list of specialisms we provide our clients covering many areas of law. These include construction law, environment and planning, public procurement, finance, competition, tax, property transactions and more.

By covering all these areas, our lawyers are well positioned to support and advise every facet and stage of complex projects. As such, we are involved in almost all PPP/PFI projects of any significance in the Benelux. In many instances, we have developed, and successfully implemented, innovative solutions e.g. in the field of procurement and financing.

Furthermore, we have developed a leading project finance practice, advising public authorities, sponsors and lenders on the best approach to raising project finance and closing complex voluminous projects. In this area we focus on renewable energy, power, accommodation, public infrastructure and transport.

Our multidisciplinary team provides an integrated and hands-on approach to every project they handle, regardless of its complexity.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

The lawyers have creativity and know-how in the construction business.

Chambers Europe 2013, Real Estate chapter

This firm is noted for its skills in construction matters, and for its impressive work in real estate finance.

Chambers Europe 2013, Real Estate chapter

Other specialists

Related news

02.11.2016 BE law
Notion de plans et programmes: l’arrêt du 27 octobre 2016 de la Cour de Justice « élargit » encore un peu plus le champ d’application de la directive

Articles - Le 27 octobre 2016, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt qui risque de faire grand bruit dans le monde juridique. Elle vient, en effet, de considérer que l’arrêté du gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, relève de la notion de « plans et programmes » au sens de l’article 2, a), de la Directive 2001/42 du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Read more

23.01.2017 BE law
Inhaalbeweging voor windturbines op land

Articles - De ontwikkeling van windturbines op land draait op volle toeren in Vlaanderen. Om de Europese 2020-doelstellingen te halen, is er nog meer windenergie nodig. De Raad van State geeft de windturbineontwikkelaars alvast extra argumenten door te verduidelijken dat de milieunormen voor geluid en slagschaduw met zin voor technische realiteit te interpreteren zijn.

Read more

25.11.2016 BE law
Wettelijke validaties en milieueffectbeoordelingen: Hof van Justitie trekt (bijkomende) grenzen

Articles - In een arrest van 17 november 2016 bevond het Hof van Justitie een Oostenrijke validatie van onwettige projecten in strijd met het Unierecht. De validatie had betrekking op projecten die in strijd met de Europese milieueffectbeoordelingsverplichting waren gerealiseerd. Het arrest is ook van belang voor de Belgische rechtsorde. De verschillende wetgevers in ons land zijn immers niet vies van validaties, in het bijzonder in het domein van de ruimtelijke ordening en het milieurecht.

Read more

18.11.2016 BE law
La réforme des instruments de revitalisation urbaine en Région de Bruxelles-Capitale.

Articles - Le 18 octobre 2016 a été publiée au Moniteur belge l’ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine, qui abroge l’ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine et réforme la politique de la revitalisation urbaine en Région de Bruxelles-Capitale. Ce nouveau régime entrera en vigueur le 1er février 2017.

Read more

26.10.2016 BE law
Hoe ver kan vergunningverlenend bestuur gaan bij opleggen van stedenbouwkundige voorwaarden?

Articles - De Raad voor Vergunningsbetwistingen toont zich pragmatisch in het aanvaarden van voorwaarden die niet door de enkele wil van de aanvrager te verwezenlijken zijn en input van een derde vereisen. Het besproken arrest gaat in op een project dat doorvertaling van milderende en flankerende maatregelen vereist.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy