Shipping

We are Stibbe Shipping specialists

From transport of goods and passengers over sea to shipping disputes, our lawyers understand every aspect of the shipping law, creating strategic and effective solutions to difficult issues.

Shipping

We are acutely aware of the financial and legal challenges shipping companies and large ports face. We guide them through all issues ensuring their commercial and legal requirements are met.

With many years’ experience, our specialists handle a broad spectrum of issues including structuring complex cross-border financings of ship constructions, port and harbour infrastructure, the incorporation of ownership companies, litigation and dispute resolution, the financing of maritime assets and corporate matters relating to ship operations.

Furthermore, our team acts on contractual breaches, infringement of ownership rights, portage and commissioning and decommissioning of vessel.

Of particular note is our advice regarding various contracts involved in port operations, handling the structures behind the operations, and dealing with complex accidents or incidents in the port.

As an integrated full-service firm, we are able to combine our extensive knowledge of maritime and port law with other areas such as labour law, energy law and administrative and environmental law. This ensures we provide the most coordinated and efficient service possible.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

23.06.2020 NL law
Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: structurele aanpak voor de stikstofproblematiek?

Short Reads - Van 27 mei 2020 tot en met 10 juni 2020 heeft het conceptvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in internetconsultatie voorgelegen. In dit conceptwetsvoorstel heeft het kabinet zijn nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek verankerd. Anders dan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorziet het conceptwetsvoorstel niet in een systeem voor de toekenning van ontwikkelingsruimte voor vergunningverlening, maar in een systeem waarbij condities en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden voorop staan.

Read more

10.03.2020 NL law
De AVG staat niet in de weg aan de verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder tijdens een bedrijfsbezoek

Short Reads - Bedrijven die met toezicht worden geconfronteerd, zijn gehouden op verzoek van een toezichthouder in beginsel alle informatie te verstrekken. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de praktijk de vraag opgekomen of een toezichthouder bevoegd is om persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de gevraagde informatie te verwerken.

Read more

12.02.2020 NL law
Omgevingsrecht en mobiliteit: hoe werkt het afwijken van parkeernormen in bestemmingsplannen?

Short Reads - Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Van deze mogelijkheid maken gemeenteraden in hun bestemmingsplannen vaak gebruik als het gaat om parkeernormen

Read more