Mobility and Infrastructure

We are Stibbe Mobility and Infrastructure specialists

Across Europe, we advise a diverse range of government services and market players in all aspects of infrastructure and transport projects.

Mobility and Infrastructure

Stibbe's team of experienced and respected mobility and infrastructure experts provide vital services to clients looking to navigate the ever-changing mobility landscape.

Our clients, which include government agencies, logistics and transport companies, car manufacturers, and technology companies, trust us to guide them through the legal aspects of their most innovative initiatives, such as electric and zero-emission buses, light rail, drone delivery, car- and bike-sharing, carpooling and platform-based ride services, and “Smart City” concepts.

Our mobility and infrastructure specialists advise clients on existing and future opportunities in mobility and infrastructure projects or initiatives through their unique in-depth legal knowledge of spatial planning, renewable energy, public transport concessions, public procurement, EU and domestic regulations, public private partnerships (PPP), road, water and rail infrastructure, and (private) finance initiatives (PFI) of rolling stock.

Our understanding of environmental issues and data protection aspects of emerging technologies, coupled with our deep sectoral knowledge, allows us to advise our clients with confidence and to realise their transportation and mobility goals and innovations of the future.

Stibbe's Mobility and Infrastructure dashboard

The ever-changing mobility landscape impact everyone in our society, from government, to entrepreneurs, and down to private individuals. To guide the way, Stibbe’s Mobility and Infrastructure expert team shares and discusses key information about existing and future opportunities in Mobility and Infrastructure. On this dashboard, you can find our publications and experience, recent media information and publications, and parliamentary documents. 

Go to stibbemobility.com

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Stibbe's 'strong' group, comprising public, employment, corporate, litigation and environmental law specialists, handles a range of aviation work. 

Legal 500 2019, Aviation chapter

"Stibbe is particularly involved with ports as it has a very strong administrative law department"

Chambers Europe 2016, Shipping chapter

Other specialists

Related news

10.03.2020 NL law
De AVG staat niet in de weg aan de verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder tijdens een bedrijfsbezoek

Short Reads - Bedrijven die met toezicht worden geconfronteerd, zijn gehouden op verzoek van een toezichthouder in beginsel alle informatie te verstrekken. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de praktijk de vraag opgekomen of een toezichthouder bevoegd is om persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de gevraagde informatie te verwerken.

Read more

04.02.2020 NL law
De beursvennootschap, ava seizoen 2020 in het teken van SRD II

Articles - Eumedion heeft al aangekondigd dat institutionele beleggers van Nederlandse beursvennootschappen zich in 2020 vooral zullen richten op bezoldiging van bestuurders. Gezien de op 1 december 2019 in werking getreden wet ter implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (‘SRD II’), waarvan bezoldiging een zeer belangrijk onderdeel is, kan het niet anders dan dat bezoldiging een belangrijk onderwerp van de jaarlijkse bijdrage van Manon Cremers en Lieke Stroeve vormt.

Read more

12.02.2020 NL law
Omgevingsrecht en mobiliteit: hoe werkt het afwijken van parkeernormen in bestemmingsplannen?

Short Reads - Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Van deze mogelijkheid maken gemeenteraden in hun bestemmingsplannen vaak gebruik als het gaat om parkeernormen

Read more

24.01.2020 BE law
Instrumentendecreet goedgekeurd door Vlaamse regering

Short Reads - Op 20 december 2019 heeft de Vlaamse regering het ontwerp van Instrumentendecreet goedgekeurd. Dit decreet bundelt de verschillende omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein (zoals de fameuze "betonstop" of "bouwshift"). 

Read more

05.02.2020 NL law
De informatiewaarde en toekomstbestendigheid van jaarlijkse verslaggeving

Articles - Traditioneel aan het einde van het (boek)jaar maken veel beursvennootschappen zich op voor het jaarlijkse seizoen van algemene vergaderingen. Dat houdt onder meer in dat beursvennootschappen voorbereidingen moeten treffen voor het opstellen van de jaarlijkse verslaggeving. De (publicatie van de) jaarlijkse verslaggeving is een van de wijzen waarop het bestuur en de raad van commissarissen van de beursvennootschap rekening en verantwoording afleggen over, c.q. verslag doen van, de wijze waarop zij zich van hun respectieve taken en verantwoordelijkheden hebben gekweten.

Read more