Mobility and Infrastructure

We are Stibbe Mobility and Infrastructure specialists

Across Europe, we advise a diverse range of government services and market players in all aspects of infrastructure and transport projects.

Mobility and Infrastructure

Stibbe's team of experienced and respected mobility and infrastructure experts provide vital services to clients looking to navigate the ever-changing mobility landscape.

Our clients, which include government agencies, logistics and transport companies, car manufacturers, and technology companies, trust us to guide them through the legal aspects of their most innovative initiatives, such as electric and zero-emission buses, light rail, drone delivery, car- and bike-sharing, carpooling and platform-based ride services, and “Smart City” concepts.

Our mobility and infrastructure specialists advise clients on existing and future opportunities in mobility and infrastructure projects or initiatives through their unique in-depth legal knowledge of spatial planning, renewable energy, public transport concessions, public procurement, EU and domestic regulations, public private partnerships (PPP), road, water and rail infrastructure, and (private) finance initiatives (PFI) of rolling stock.

Our understanding of environmental issues and data protection aspects of emerging technologies, coupled with our deep sectoral knowledge, allows us to advise our clients with confidence and to realise their transportation and mobility goals and innovations of the future.

Stibbe's Mobility and Infrastructure dashboard

The ever-changing mobility landscape impact everyone in our society, from government, to entrepreneurs, and down to private individuals. To guide the way, Stibbe’s Mobility and Infrastructure expert team shares and discusses key information about existing and future opportunities in Mobility and Infrastructure. On this dashboard, you can find our publications and experience, recent media information and publications, and parliamentary documents. 

Go to stibbemobility.com

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

"They are a very well-known full-service firm located in Brussels and they do corporate work in the maritime sector."

Chambers Europe 2017, shipping chapter

Stibbe fields a multidisciplinary team with the capacity to handle a range of matters for its manufacturing sector clients.

Legal 500 2019, Manufacturing chapter

Other specialists

Related news

23.06.2020 NL law
Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: structurele aanpak voor de stikstofproblematiek?

Short Reads - Van 27 mei 2020 tot en met 10 juni 2020 heeft het conceptvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in internetconsultatie voorgelegen. In dit conceptwetsvoorstel heeft het kabinet zijn nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek verankerd. Anders dan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorziet het conceptwetsvoorstel niet in een systeem voor de toekenning van ontwikkelingsruimte voor vergunningverlening, maar in een systeem waarbij condities en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden voorop staan.

Read more

10.03.2020 NL law
De AVG staat niet in de weg aan de verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder tijdens een bedrijfsbezoek

Short Reads - Bedrijven die met toezicht worden geconfronteerd, zijn gehouden op verzoek van een toezichthouder in beginsel alle informatie te verstrekken. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de praktijk de vraag opgekomen of een toezichthouder bevoegd is om persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de gevraagde informatie te verwerken.

Read more

12.02.2020 NL law
Omgevingsrecht en mobiliteit: hoe werkt het afwijken van parkeernormen in bestemmingsplannen?

Short Reads - Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Van deze mogelijkheid maken gemeenteraden in hun bestemmingsplannen vaak gebruik als het gaat om parkeernormen

Read more

24.01.2020 BE law
Instrumentendecreet goedgekeurd door Vlaamse regering

Short Reads - Op 20 december 2019 heeft de Vlaamse regering het ontwerp van Instrumentendecreet goedgekeurd. Dit decreet bundelt de verschillende omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein (zoals de fameuze "betonstop" of "bouwshift"). 

Read more