Energy

We are Stibbe Energy specialists

As one of only a few dedicated energy teams in the Benelux, we create bespoke solutions for all the activities of our clients in the energy and industrial sectors.

Energy

We are one of only a few law firms in the Benelux with a dedicated energy practice to meet the challenges our clients face.

Our energy practice possesses full sector and legal business understanding in a wide range of matters. These include negotiating and drafting agreements, advising and assisting on M&A transactions (including controlled auctions), projects (including E&P, power plants, wind parks, CCS and pipelines), commercial contracting, regulatory matters, transportation issues, emissions trading, and litigating disputes.

We also have extensive experience in matters involving national and European competition and regulatory authorities.

Teamwork with our colleagues who specialise in other legal areas ensures that our clients can benefit from a coordinated seamless service.

On the menu to the right you will find a list of our specialisms in the energy sector in which we assist our clients, which include production and supply companies, system operators, large-scale industrial energy offtakers and public authorities (federal, regional and local).

Stibbe's Energy transition and Climate dashboard

Stibbe published a new website: stibbeenergytransition.com (in Dutch only). The energy sector - like energy itself - is in a constant state of flux, particularly as energy producers shift from non-renewable to greener forms of production. New environmental and energy-related obligations at Dutch and European levels place new legal requirements on organisations, while opening up new opportunities in these exciting fields. Stibbe's Energy transition and Climate dashboard will keep you updated and prepared for these changes, no matter where or how they impact your organisation.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

The 'extremely proactive' energy practice at Stibbe continues to be instructed on a range of regulatory, corporate, financing, project development and contentious matters.

Legal 500 2019, Energy chapter

Clients value the department's responsiveness and say the firm is "very knowledgeable in the renewable energy sector as a whole and well aware of the legal, financial and policy environment in the sector."

Chambers Europe 2018, Energy chapter

Other specialists

Related news

13.01.2022 NL law
Overbruggingsregeling windturbinenormen na uitspraak windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Short Reads - In een Kamerbrief van 17 december 2021 bespreekt de toenmalige staatssecretaris van I&W het 'Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele'. Dat programma, waarbij ministeries en decentrale overheden betrokken zijn, moet bevoegde gezagen ondersteunen bij hun besluitvorming over windturbines en voorziet onder meer in een overbruggingsregeling voor vergunde en bestaande windparken. De belangrijkste punten uit die Kamerbrief en enkele andere relevante gevolgen die de uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding tot nu toe heeft gehad, bespreken wij in dit blog.

Read more

06.01.2022 NL law
De Belgische Raad van State draait de sluiting van culturele instellingen vanwege de coronacrisis terug: een relevante uitspraak voor het Nederlandse coronabeleid

Short Reads - Vanwege de coronacrisis neemt de overheid in België maatregelen, die deels vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen in Nederland. Een van deze maatregelen is de sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen. De hoogste bestuursrechter in België – de Raad van State –  heeft deze maatregel tijdelijk geschorst. In dit blogbericht beantwoord ik de vraag welke relevantie deze uitspraak voor de Nederlandse praktijk heeft.

Read more

24.02.2022 NL law
Toetsing van aanvragen voor zonneparken in strijd met het beginsel van fair play

Short Reads - De gemeente Drimmelen moet opnieuw beslissen op vijf vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente. De Afdeling oordeelt namelijk in twee uitspraken van 16 februari 2022 dat de gemeente de vergunningsaanvragen niet op een objectieve en gelijke wijze heeft beoordeeld, en daarbij één aanvraag heeft bevoordeeld. 

Read more

06.01.2022 NL law
Evenredige vertegenwoordiging van generaties

Short Reads - Wie aan het einde van het jaar de verkiezing van de muziek Top 2000 een beetje volgt, weet waar de schoen wringt als het gaat om evenredige vertegenwoordiging van de diverse generaties in onze maatschappij. In de bovenste regionen van deze Top 2000 zijn bands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw steevast oververtegenwoordigd. Wel veel rock, maar weinig rap. 

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more