Webinar: Bemiddeling ter beslechting van geschillen met de overheid - Toepassing inzake het omgevingsrecht

Webinar
BE Law

Op donderdag 6 mei 2021 van 12:00 tot 13:00 organiseren onze praktijkgroepen Publiek Recht en Omgevingsrecht een webinar om u wegwijs te maken in de reeds bestaande en mogelijke bemiddelingstrajecten en de perspectieven ervan in de context van het omgevingsrecht.

Burgers en bedrijven nemen bij een overheidsoptreden steeds minder de traditionele passieve houding aan (het instellen van procedures nadat de overheidsbeslissing is genomen). Burgers en bedrijven treden thans meer en meer (pro)actief op (middels inspraak- en bezwaarrechten) en treden hierbij zelfs in dialoog met de overheid.

Die trendbreuk doet echter het aantal geschillen bij overheidsoptreden slechts zeer beperkt dalen. Zo belanden overheidsbeslissingen binnen het omgevingsrecht (vergunningen, ruimtelijke plannen, lokale betonstops, onteigeningen,…) steevast voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State of de burgerlijke rechter.

Die procedures vormen veelal geen duurzaam antwoord voor de achterliggende belangen van de partijen.

Er bestaat echter een alternatief voor de conflictbeheersing van deze geschillen: een bemiddelingstraject tussen de burger/het bedrijf en de overheid. Die bemiddeling kan verschillende vormen aannemen: preventief (bv. omgevingsmanagement, workshops,…), conflictoplossend of conflictbeslechtend (gerechtelijk en buitengerechtelijk).

Deelname aan het webinar is gratis. U kan zich inschrijven door een mail te sturen naar bruwebinar@stibbe.com. Om de kwaliteit van de sessie te garanderen beperken wij het aantal deelnemers.

Programma:

12.00: Welkomstwoord door Jan Bouckaert

12.10: Bemiddeling met de overheid door David D'Hooghe

12.35: Bemiddeling inzake omgevingsrecht door Bastiaan Schelstraete

13.00: Einde