Termijnoverschrijding in het asielrecht: een kritische bespreking van de Afdelingsuitspraak van 6 juli en haar gevolgen

Article
NL Law
Expertise

Op 6 juli 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het ontbreken van het beroep niet tijdig beslissen in het asielrecht in strijd is met het Unierecht.

De Afdeling verklaart artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND dan ook onverbindend. Annalies Outhuijse, Meike Pakkert en Viola Bex-Reimert van de Universiteit Utrecht houden deze uitspraak in JBplus kritisch tegen het licht en bespreken de consequenties van deze uitspraak voor de juridische mogelijkheden die asielzoekers hebben om tijdige besluitvorming af te dwingen. Hierbij komen onder meer de toetsing van de Afdeling aan het doeltreffendheidsbeginsel, het beginsel van effectieve rechtsbescherming en het gelijkwaardigheidsbeginsel aan bod. Deze bespreking is niet alleen relevant voor het asielrecht, maar ook voor andere gebieden van het bestuursrecht waar eveneens problemen spelen met het nemen van tijdige beslissingen. Bieden bestuurlijke en rechterlijke dwangsommen en een beroep niet tijdig beslissen wel genoeg bescherming tegen een niet op tijd besluitende overheid? En zo nee, heeft de rechtszoekende (asielzoeker) andere middelen ter beschikking om tijdige besluitvorming af te dwingen?

Lees de bijdrage hier.

Bron: JBplus, nr. 4

Auteur: Annalies Outhujse en Meike Pakkert

Publicatiedatum: november 2022