Stibbe Real Estate webinar

Seminar
NL Law

Het Stibbe Real Estate webinar zal plaatsvinden op 11 februari 2021 via zoom.

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. De Nationale Omgevingsvisie spreekt een duidelijke voorkeur uit voor binnenstedelijk bouwen, maar is dat wel genoeg en gaat dat niet te langzaam? In dit webinar praten een deskundige van het Planbureau voor de Leefomgeving en advocaten van Stibbe u bij over de kansen en uitdagingen voor binnen- en buitenstedelijke projecten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Binnen- of buitenstedelijk bouwen, is er een keuze?
  David Hamers, plaatsvervangend sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit
 • Botsende belangen: hoe sturen en stimuleren Rijk en provincie woningbouw en welke mogelijkheden hebben gemeenten nu en onder de Omgevingswet?
  Jan van Oosten, partner omgevingsrecht Stibbe
 • Binnenstedelijke transformatie: fiscale en huurrechtelijke aspecten 
  Johan Vrolijk, counsel fiscaal recht bij Stibbe, en Boris Cammelbeeck, counsel vastgoedrecht bij Stibbe

Wilt u deelnemen of meer informatie? Mail dan naar: StibbeEvents@stibbe.com

Praktische informatie

Datum: Donderdag 11 februari 2021

Tijd: 15:30 – 17:00

Taal: Nederlands

---

The Stibbe Real Estate webinar will take place online on 11 February 2021.

During this webinar a specialist from the Planbureau voor de Leefomgeving, alongside Stibbe lawyers, will update you about opportunities and challenges for urban and suburban projects.

The following subjects will be covered:

 • Urban or suburban construction: is there a choice? David Hamers, deputy chief Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit
 • Conflicting interests: how do the government and provinces control and encourage housing construction, and what options do municipalities have under the omgevingswet? Jan van Oosten, Stibbe partner administrative law
 • Urban transformation: tax and tenancy law. Johan Vrolijk, Stibbe counsel tax law, and Boris Cammelbeeck, Stibbe counsel real estate law

For more information or to register, please contact us at: StibbeEvents@stibbe.com.

Practical information

Date: Thursday 11 February 2021

Time: 15:30 – 17:00

Language: Dutch