Finalisering van de Europese CSRD: een mijlpaal voor duurzaamheidsverslaggeving met grote impact op het ondernemingsrecht vanaf 2025

Article
NL Law

In juni 2022 kwam de finale versie van de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") tot stand. Parallel aan de onderhandelingen over die richtlijn werden in het voorjaar van 2022 concepten van de European Sustainability Reporting Standards ("ESRS") publiekelijk geconsulteerd. Deze ESRS zijn de duurzaamheidsstandaarden die de Europese Commissie op basis van de CSRD zal uitvaardigen. Op grond van de CSRD zullen vanaf boekjaar 2024, in kalenderjaar 2025, de eerste ondernemingen een duurzaamheidsverslag, als onderdeel van het bestuursverslag, moeten opstellen met inachtneming van de ESRS. Deze verplichting tot het opstellen van een duurzaamheidsverslag wordt in de daaropvolgende jaren uitgebreid naar andere categorieën ondernemingen.

In onderstaande bijdrage bespreken Steven Hijink en Loes van Dijk de belangrijkste wijzigingen die in de CSRD zijn doorgevoerd ten opzichte van het voorstel voor de CSRD uit april 2021. Ook besteden zij aandacht aan een aantal kernelementen van de in concept gepubliceerde ESRS.

Meer weten over de CSRD en duurzaamheidsverslaggeving? Op 6 december organiseert Stibbe hierover een webinar waarin Steven Hijink en Loes van Dijk de achtergronden en laatste stand van zaken schetsen van de regelgevende initiatieven op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving. Meer informatie over dit webinar volgt binnenkort.

Lees de bijdrage hier

Auteurs: Steven Hijink en Loes van Dijk

Bron: Ondernemingsrecht 2022/87

Publicatiedatum: november 2022