De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

Article
NL Law

In 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de geruchtmakende PAS-uitspraken. De jurisprudentie deed de bouwwereld op haar grondvesten schudden en overheden namen van de weeromstuit een uiterst afwachtende houding aan; deels te rechtvaardigen en noodzakelijk, deels wellicht niet.

In een eerder artikel in Bouwrecht besteedden wij aandacht aan de juridische consequenties van de PAS-uitspraken en bespraken wij oplossingsrichtingen. In dit artikel bezien wij de huidige stand van zaken. Daartoe schetsen wij ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie inclusief enige observaties onzerzijds, om vervolgens af te sluiten.

Deze publicatie van Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer is verschenen in Bouwrecht 2020/71.

Lees de gehele publicatie hier