CColumn: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

Article
NL Law

Monique van der Linden schreef, als lid van de werkgroep Milieucriminaliteit, een column voor de Vereniging voor Milieurecht. In deze column uit Monique haar zorg over de zichtbare tendens waarbij de toegevoegde waarde van deze incidentrapportages onder druk komt te staan.

Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Wat wel kan, is daar maximaal van leren. Als bedrijven zich geconfronteerd zien met een incident – dat kan variëren van een (relatief) onschuldig voorval tot een lozing waarbij een vergunningvoorschrift is overtreden tot een dodelijk arbeidsongeval – wordt daar al snel intern onderzoek naar gedaan. Verplicht dan wel onverplicht. Bedrijven beogen daarmee te leren van het betreffende incident en herhaling van soortgelijke situaties in de toekomst zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

Zowel in het punitief bestuursrecht, als in het strafrecht worden deze door bedrijven opgestelde incidentrapportages echter steeds vaker tegen de betreffende bedrijven gebruikt, dan wel tegen hun werknemers. Dat is volgens Monique zorgelijk.

Lees de volledige column hier