EEuropees Handvest. Termijnoverschrijding IND Asielzaak.

Onverbindendheid tijdelijke wet.
Article
NL Law
Expertise

De overheid zal (wederom) dwangsommen moeten betalen indien de IND niet binnen de termijn op asielaanvragen beslist. De rechtbank Den Haag heeft namelijk tweemaal artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Zie Rb. Den Haag 24 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2641 en Rb. Den Haag 22 april 2022, ECLI:RBDHA:2022:3776.

Meike Pakkert en Annalies Outhuijse schreven een annotatie bij deze zaken. Zij juichen de uitkomst toe, maar vragen zich af of het oordeel van de rechtbanken dat deze zaken binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, juridisch kloppend is. De volledige annotatie is te lezen in AB - Rechtspraak Bestuursrecht (AB 2022/184).

Klik hier voor de volledige noot.

Auteurs: Meike Pakkert en Annalies Outhuijse

Bron: AB Rechtspraak Bestuursrecht aflevering 22 (2022/184)

Publicatiedatum: 27 mei 2022