SSeminar ‘Nieuw pensioencontract voor werkgevers’

Seminar
NL Law

Op 19 april 2022 vond het Stibbe seminar ‘Nieuw pensioencontract voor werkgevers’ plaats. Paul Vestering, Diederik Kok, Phinney Disseldorp en Willem Eikelboom (WTW) bespraken het nieuwe pensioenstelsel op basis van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) vanuit juridisch én financieel perspectief. 

In een interactieve setting gingen de sprekers onder meer in op het karakter van de drie verschillende pensioenovereenkomsten (solidaire premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst en premie-uitkeringsovereenkomst) die werkgevers als gevolg van de Wtp kunnen kiezen met het bijbehorende tijdpad met mijlpalen. Ook bespraken zij de verschillende keuzemogelijkheden die werkgevers hebben ten aanzien van (i) het type en de inhoud van de pensioenregeling, (ii) de doelstellingen van de pensioenregeling, (iii) de juridische risico’s van het (al dan niet) invaren en (iv) het besluit tot (eventuele) compensatie. Verder kwamen de binding van de deelnemers, slapers en gepensioneerden aan (gewijzigde) pensioenovereenkomsten, de bevoegdheidsverdeling tussen werkgever en pensioenuitvoerder en het overgangsrecht aan de orde. Willem Eikelboom besprak enkele financiële aspecten van het nieuwe pensioenstelsel, zoals de dubbele transitie, de fiscale ruimte, de financiële consequenties van het type pensioenovereenkomst, invaren, de transitie en compensatie en het overgangsrecht bij voortzetting van de leeftijdsgerelateerde premie.

• Klik hier voor de presentatie (slides) van dit seminar.

Wij zullen de komende tijd specifieke onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel verder uitdiepen en aandacht besteden aan de volgende stappen in het wetgevingsproces. Indien u daarin interesse heeft, kijk op onze website ‘Nieuw pensioenstelsel’ en houdt onze uitnodigingen in de gaten.

Stibbe website Nieuw pensioenstelsel

De Stibbe pensioengroep volgt het wetgevingsproces van de Wtp op de voet en houdt u via onze website ‘Nieuw pensioenstelsel’ op de hoogte. Op deze website houden wij de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante documenten eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Tevens is op onze Wet(s)voorstel toekomst pensioenen-pagina de mark-up van de Pensioenwet, inclusief Wtp beschikbaar.