WWetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

Article
NL Law

Gisteren (16 april 2020) heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Wetsvoorstel) aangenomen.

Met betrekking tot rechtspersonen geeft het Wetsvoorstel verschillende voorzieningen voor vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen, algemene vergaderingen, ledenvergaderingen en verslaglegging door tijdelijke afwijkingen van en aanvullingen op Boek 2 BW toe te staan. Wij verwachten dat de wet spoedig in werking kan treden.

Overzicht verhouding bepalingen Wetsvoorstel versus Boek 2 BW

De relevante bepalingen uit het Wetsvoorstel voor rechtspersonen zijn opgenomen in paragraaf 4 (artikelen 5 t/m 25).  Voor de leesbaarheid van het Wetsvoorstel hebben wij een handzaam schema opgenomen waaruit blijkt welke relevante regels uit Boek 2 BW (niet langer) van toepassing zijn en of het Wetsvoorstel daarop aanvullende of afwijkende voorzieningen geeft.

Timing

Wij verwachten een spoedige inwerkingtreding van deze wet. Het Wetsvoorstel is in ongekend korte tijd voorbereid en behandeld door de Tweede Kamer. Vermoedelijk gaat ook de Eerste Kamer spoedig akkoord met het Wetsvoorstel, waarna de wet in werking kan treden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Advisering

Over de mogelijkheden die dit Wetsvoorstel biedt adviseren wij u graag. Omdat dit per rechtspersoon kan verschillen, geven wij u graag een op maat gesneden advies. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe.