Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Article
NL Law

De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

De Tijdelijke wet is een verzamelwet en is opgesteld als antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Aan de hand van de Tijdelijke wet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

COVID-19 maakt het onwenselijk om fysiek bijeen te komen voor een algemene vergadering of ledenvergadering. De Tijdelijke wet biedt de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van verschillende bepalingen uit Boek 2 BW, waardoor het voor rechtspersonen mogelijk wordt om volledig virtueel te vergaderen.
 
Inmiddels is er een ontwerpverlengingsbesluit gepubliceerd waarin is opgenomen dat de nieuwe vervaldatum van de Tijdelijke wet 1 oktober 2021 wordt. Echter, dit is pas zeker wanneer dit wordt vastgelegd in een nieuw verlengingsbesluit dat naar verwachting eind juli zal worden gepubliceerd in het Staatsblad. Wij houden u hiervan op hoogte.
 
Voor meer informatie over de Tijdelijke wet verwijzen wij naar onze Corporate Update van 7 juli 2020.