WWAMCA – exclusieve belangenbehartiger, inclusief complicaties

Article
NL Law

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) heeft de figuur van de exclusieve belangenbehartiger (EB) geïntroduceerd. Branda Katan en Marnix Wallinga verkennen scenario’s die zich kunnen voordoen bij conflicten tussen concurrerende belangenbehartigers en andere complicaties in verschillende fases van een collectieve procedure.

De WAMCA heeft nieuwe fenomenen in het burgerlijk procesrecht geïntroduceerd, waaronder die van de EB. De wet trechtert vorderingen van verschillende eiseressen tegen dezelfde gedaagde tot één procedure. De EB treedt in de samengevoegde procedure op voor de belangen van alle personen voor wie de collectieve actie is ingesteld. Dit model beoogt te voorkomen dat aangesproken partijen worden geconfronteerd met collectieve acties door verschillende belangenbehartigers die opkomen voor de belangen van (deels) dezelfde gedupeerden. Het basismodel gaat uit van één EB en een ondergeschikte rol voor de andere eiseressen.

In de praktijk kunnen zich conflictsituaties en complicaties voordoen bij concurrerende belangenbehartigers waarvoor wet en wetsgeschiedenis geen oplossing bieden. Veel is namelijk niet uitdrukkelijk geregeld, soms wijken partijen af van de regels en soms is onduidelijk hoe de belangen van alle (potentiële) procespartijen gewaarborgd worden.

In hun recente bijdrage in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging behandelen Branda Katan en Marnix Wallinga een aantal knelpunten die op de loer liggen in verschillende fases van een collectieve procedure. Achtereenvolgens komen aan bod:

  • Aanvang van de procedure: uitbrengen, indienen en publiceren van de dagvaarding (par. 2);
  • Concurrerende belangenbehartigers en de aanloop naar benoeming van de EB: ‘verkeerd’ uitgebrachte dagvaardingen, verlenging van de termijn en andere verwikkelingen (par. 3);
  • Aanwijzing van de EB: proces, criteria en modaliteiten (par. 4);
  • (Dis)functioneren van de EB bij het voeren van de collectieve procedure: conflictsituaties en dergelijke (par. 5).

Klik hier voor de volledige publicatie.

Auteur: Branda Katan en Marnix Wallinga

Bron: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2021, nummer 3

Publicatiedatum: 18 augustus 2021