Stikstof: hoe om te gaan met de (on)mogelijkheden

Podcast
NL Law

In deze aflevering van Stibbe Legal Insights spreken Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer over de stikstofcrisis en wat bedrijven kunnen doen om plannen en projecten wél door te laten gaan.

Remote audio URL

Experts Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer spreken in deze podcast over de totstandkoming van de huidige stikstofcrisis en hoe marktpartijen hier mee om kunnen gaan. Zij laten zien dat stikstofrelevante activiteiten wél kunnen doorgaan, en leggen uit waar je als bedrijf op moet letten.

Plannen en projecten die stikstofdepositie tot gevolg hebben, liggen al geruime tijd onder een vergrootglas. Politieke geitenpaadjes en juridische uitwegen worden in toenemende mate uitgesloten. Bedrijven en overheden verkeren daarom in onzekerheid of activiteiten en (bouw)projecten nog wel door kunnen gaan.

Tegelijkertijd zoeken deze partijen oplossingen in o.a. intern en extern salderen, vrijstellingen, de ADC-toets en ecologische beoordelingen. Deze wirwar aan (on)mogelijkheden om stikstofrelevante activiteiten en bouw toch door te laten gaan, maken het er niet duidelijker op. Liesbeth en Anna lichten toe hoe je deze plannen wel door kan laten gaan.

Tijdens het Stibbe Jaarcongres Bestuurs- en Omgevingsrecht op 31 januari, van 12.15 tot 17.15 uur in Amsterdam, spreken Anna en Liesbeth over ontwikkelingen op het gebied van stikstofdepositie en natuurbescherming. Hierbij komen onder andere (intern en extern) salderen, de gevolgen van de Porthos-uitspraak voor de bouw, intrekking en handhaving, emissiereductie en verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden aan de orde.

Voor meer informatie over het Jaarcongres en om u aan te melden, gaat u naar deze pagina. Deelname aan het congres is kosteloos.