Jaarcongres Bestuurs- en Omgevingsrecht

Conference
NL Law

Op dinsdag 31 januari 2023 van 12.15 uur tot 17.15 uur vindt het Stibbe Jaarcongres Bestuurs- en Omgevingsrecht plaats op ons kantoor in Amsterdam.

Tijdens ons jaarcongres gaan wij met een keynote en expertsessies in op de relevante trends en actuele ontwikkelingen binnen de deelgebieden van het Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Het volledige programma kunt u hieronder bekijken.

12.15 - 12.45 uur          Ontvangst met lunch

12.45 - 13.15 uur           Plenaire opening - Jan Reinier van Angeren

13.15 - 14.00 uur          Expertsessie ronde 1, keuze uit de volgende twee workshops:

1.           Trends en Ontwikkelingen RO - Jan van Oosten en Tijn Kortmann

In deze workshop bespreken Jan van Oosten en Tijn Kortmann de actuele ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht. Zij gaan onder meer in op flexibele Chw-bestemmingsplannen en het werken met beleidsregels onder de huidige regelgeving en onder de Omgevingswet. Maar ook het werken met het tijdelijke omgevingsplan en de ‘knip’ in de vergunningverlening voor bouwen onder de Omgevingswet komen aan bod.

2.          Woo - Sophie Ravelli en Koen Giezeman

De Wet open overheid is het algemene wettelijke kader voor openbaarheid van bestuur. In mei 2022 heeft deze wet de Wet openbaarheid van bestuur vervangen met als doel een transparante overheid te bevorderen. Wat betekent dit voor overheid en bedrijfsleven? En is Woo'en nu echt zoveel anders dan Wobben? Deze vragen en meer onderwerpen komen aan bod in de workshop 'Woo', verzorgd door Sophie Ravelli en Koen Giezeman.

14.00 - 14.30 uur         Pauze

14.30 - 15.15 uur          Expertsessie ronde 2, keuze uit de volgende twee workshops:

1.           Trends en Ontwikkelingen milieurecht – Valérie van 't Lam en Roos Bruijnsteen

In deze workshop praten Valérie van 't Lam en Roos Bruijnsteen u in korte tijd bij over de ontwikkelingen in het milieurecht. Zij spreken onder andere over de (on)mogelijkheid van regulering van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen, handhaving van de zorgplicht, handhaving van stoffen/activiteiten die mogelijk niet expliciet zijn vergund en de mogelijkheid om via de vergunning af te wijken van algemene regels zoals die op grond van het Activiteitenbesluit.

2.          Didam-arrest vervolg - Ali al Khatib 

In deze workshop praat Ali al Khatib u in korte tijd bij over de Didam-rechtspraak. Met het Didam-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij gronduitgifte door de overheid alle geïnteresseerde partijen in beginsel een kans moeten krijgen om de betreffende grond te kopen. Op dit beginsel heeft de Hoge Raad een uitzondering geformuleerd. In deze workshop komt onder meer de lagere rechtspraak waarin het Didam-arrest handen en voeten wordt gegeven aan bod en komt aan bod hoe grondtransacties Didam-proof vorm kunnen worden gegeven.

15.15 - 15.30 uur          Pauze

15.30 - 16.15 uur          Expertsessie ronde 3, keuze uit de volgende twee workshops:

1.           Stikstofdepositie (natuurbescherming) - Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer

Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer bespreken de actualiteiten rondom natuurbescherming. Aan de orde komen ontwikkelingen in jurisprudentie over stikstof, zoals (intern en extern) salderen, de gevolgen van de Porthos-uitspraak voor de bouw, en intrekking en handhaving. Ook besteden zij aandacht aan de laatste plannen van het kabinet voor emissiereductie en verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden.

2.          Trends en Ontwikkelingen Awb - Tom Barkhuysen en Machteld Claessens

In 2022 was opnieuw veel aandacht voor evenredigheid en effectieve rechtsbescherming, met belangrijke uitspraken daarover in het bestuursrecht. Wetgever en rechter beogen verder in bredere zin meer maatwerk en een burgervriendelijker bestuursrecht mogelijk te maken. Tom Barkhuysen en Machteld Claessens praten u bij zodat u goed bevoorraad het nieuwe bestuursrechtelijke jaar kunt ingaan.

16.15 - 17.15 uur           Borrel

Wij nodigen u graag uit om bij dit congres op ons kantoor in Amsterdam aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com. Mocht dit congres ook interessant zijn voor anderen binnen uw organisatie, dan zijn zij van harte uitgenodigd.

Praktische informatie

  • Locatie: Beethovenplein 10, Amsterdam
  • Tijdstip: 12.15 - 17.15 uur
  • PO-punten: 2 po-punten