Stibbe Klimaatcongres 2022

Conference
NL Law

Tijdens het Stibbe Klimaatcongres op 22 september 2022 bespreken we samen met sprekers uit het bedrijfsleven multidisciplinair hoe de (Europese) klimaattransitie impact heeft op organisaties. U kunt zich nog aanmelden voor het evenement.

Klimaatverandering zet de Europese en nationale wetgevers ertoe ambitieuze maatregelen te nemen om deze verandering, en de gevolgen ervan, te beperken. Ook NGO's voeren de druk op. Deze klimaattransitie vereist een actieve bijdrage van bedrijven en organisaties. Daarmee stelt het ook uw organisatie voor uitdagingen op aspecten als governance, finance & reporting en compliance. Tijdens het Stibbe Klimaatcongres nemen wij u aan de hand van deze drie thema’s mee in de uitdagingen die er op u af komen en de wijze waarop u hier met uw organisatie op kan anticiperen.

Met panels bestaande uit Stibbe experts en topsprekers uit het bedrijfsleven (o.a. Carolien Gehrels van Arcadis, Rob Verjans van het ABP en Hedwig Sietsma van KLM) bespreken we onze visie vanuit verschillende juridische en praktische invalshoeken, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Hoe stem ik mijn bestuurscultuur af op klimaattransitie?
 • Hoe heeft de klimaattransitie impact op mijn bedrijfsresultaten?
 • Hoe ga ik om met de voor mij relevante overheden op operationeel niveau?
 • Hoe voorkom ik, en ga ik om met, juridische risico’s, claims en aansprakelijkheden?

Het programma van het Klimaatcongres op 22 september 2022 ziet er als volgt uit:

1. Opening

 • Wat houdt de klimaattransitie in?
 • Hoe verder met Parijs, Fit to 55 en de Greendeal?
 • Met o.a.: Carolien Gehrels (Global Director Energy Transition, Arcadis), Valérie van ’t Lam (partner, Stibbe)

2. Governance

Wat betekent klimaatverandering voor de boardroom?

 • Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en relaties met aandeelhouders
 • Panel met o.a.: Rob Verjans (General Counsel ABP), Barbara Bier (Of counsel, Stibbe), Heleen Kersten (partner, Stibbe)

3. Finance

Hoe kunnen klimaatambities impact hebben op bedrijfsresultaten?

 • Hoe gaan we om met de financiering van klimaatdoelen?
 • Hoe beïnvloeden financiering en fiscale incentives danwel heffingen de bedrijfsresultaten positief en/of negatief?
 • Hoe gaan we om met ESG disclosures in financiële verslaggeving?
 • Panel met o.a.: Marieke Driessen (partner, Stibbe), Reinout de Boer (partner, Stibbe), Steven Hijink (counsel, Stibbe)

4. Compliance en aansprakelijkheidsrisico’s

Van welke risico’s ligt senior management wakker?

 • Aan welke (financiële) aansprakelijkheidsrisico’s voor klimaatdoelen zijn bedrijven en hun bestuurders civielrechtelijk en/of strafrechtelijk blootgesteld?
 • Welke (andere) veranderingen kunnen NGO’s afdwingen via de civiele straf- of bestuursrechter?
 • Welke rol speelt overheidsfinanciering (staatssteun) bij het faciliteren van de klimaattransitie en waarom is compliance met de toepasselijke (staatssteun)regelgeving cruciaal?
 • Het management krijgt er de nodige zorgen bij: waar zullen de bestuurders wakker van (moeten) liggen?
 • Hoe om te gaan met handhavers en overheden op operationeel niveau?
 • Panel met o.a.: Hedwig Sietsma (Director Climate Policy, KLM), Valérie van ‘t Lam (partner, Stibbe), Ali al Khatib (senior associate, Stibbe), Branda Katan (partner, Stibbe), Daan Doorenbos (partner, Stibbe)

5. ​​Borrel

Het programma start om 13.00 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren. Dit is inclusief netwerklunch en een borrel achteraf. Tijdens het programma is er uiteraard voldoende tijd om vragen te stellen en met andere deelnemers en sprekers van gedachten te wisselen.

Het Stibbe Klimaatcongres richt zich op een breed publiek dat bestaat uit bestuurders, legal counsel en andere professionals uit de zakelijke sector voor wie deze onderwerpen een actuele of toekomstige uitdaging zijn.

Wij nodigen u graag uit om bij dit congres op ons kantoor in Amsterdam aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com. Mocht dit congres ook interessant zijn voor anderen binnen uw organisatie, dan zijn zij van harte uitgenodigd.