Stibbe ESG & Sustainability Congres 2024

Seminar
NL Law

Op dinsdag 25 juni 2024 vindt in Amsterdam het Stibbe ESG & Sustainability Congres plaats, ditmaal met als thema ‘Juridische geschillen bij duurzaamheid(sclaims)’. Het programma omvat onder andere een interview met Roger Cox, een rondetafel ‘Greenwashing vs. Greenbleaching’ en een rondetafel ‘Climate Litigation’. De aanmeldingen zijn nu geopend.

In navolging van het succesvolle Stibbe Klimaatcongres in 2022, gaan we tijdens het ESG & Sustainability Congres 2024 in gesprek met (multidisciplinaire) topsprekers uit het bedrijfsleven, de rechtspraak en de wetenschap en met juridische experts van Stibbe. Zij nemen u aan de hand van het overkoepelende thema ‘Juridische geschillen bij duurzaamheid(sclaims)’ mee in de uitdagingen die er op organisaties af komen. 

Bedrijven leveren een essentiële bijdrage aan de verduurzaming van onze economie en het behalen van de Europese klimaatdoelen. Die bijdrage wordt gedeeltelijk ook wettelijk afgedwongen door bijvoorbeeld de CSRD, de CSDDD en door andere klimaat- en duurzaamheidsregelgeving. Maar voor bedrijven, ondernemers en andere marktpartijen roepen de vele wetgevingsinitiatieven ook vragen op over verplichtingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Die vragen kunnen duiden op het ontbreken van duidelijkheid en daarmee een gebrek aan rechtszekerheid. Overheden moeten verder op basis van mensenrechtenverdragen steeds meer proactief optreden tegen klimaatverandering, al dan niet via wetgeving. Verschillende klimaatzaken zijn op nationaal en internationaal niveau aanhangig die mogelijk leiden tot aanvullende verplichtingen om tegen klimaatverandering op te treden.

Het programma van het Stibbe ESG & Sustainability Congres 2024 ziet er als volgt uit:

‘Juridische geschillen bij duurzaamheid(sclaims)’

 1. Welkomstwoord door Valérie van ’t Lam
   
 2. Interview met Roger Cox, advocaat Milieudefensie en Paulussen Advocaten
  Niels Koeman (lid Expertisekring Klimaat Raad van State, lid Raad voor de Leefomgeving, voormalig lid van de Raad van State, emeritus hoogleraar)
  Valérie van ’t Lam (advocaat en partner, Stibbe)

 3. Greenwashing vs. Greenbleaching
  Sjoukje Rullman (voormalige voorzitter Reclame Code Commissie en vice-voorzitter van de Rechtbank Amsterdam en het Team Kort geding aldaar), 
  Marieke Driessen (advocaat en partner, Stibbe), 
  Stijn de Jong (advocaat en partner, Stibbe), 
  Branda Katan (advocaat en partner, Stibbe, en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation, Universiteit Leiden)
   
 4. Climate Litigation
  Michael Faure (professor Comparative and International Environmental Law, Universiteit Maastricht), 
  Branda Katan (advocaat en partner, Stibbe, en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation, Universiteit Leiden), 
  Heleen Kersten (advocaat en partner, Stibbe),
  Monique van der Linden (advocaat en counsel, Stibbe en promovenda)
   
 5. Afsluiting & borrel

Het inhoudelijke programma start om 15.00 uur en zal tot ongeveer 18.30 uur duren. Dit is inclusief een afsluitende borrel achteraf. Tijdens het programma is er uiteraard voldoende tijd om vragen te stellen en met andere deelnemers en sprekers van gedachten te wisselen. 

Het Stibbe ESG & Sustainability Congres richt zich op een breed publiek dat bestaat uit bestuurders, legal counsel en andere professionals voor wie deze onderwerpen een actuele of toekomstige uitdaging zijn. 

Wij nodigen u graag uit om bij dit congres op ons kantoor in Amsterdam aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar StibbeEvents@stibbe.com. Mocht dit congres ook interessant zijn voor anderen binnen uw organisatie, dan zijn zij van harte uitgenodigd om zich ook op te geven. Deelname levert u 2 PO punten op.