Stibbe Brussel versterkt praktijken Publiekrecht en EU/Competition met twee counselbenoemingen

Inside Stibbe
BE Law

Stibbe Brussel heeft Sophie Adriaenssen benoemd tot Counsel in zijn praktijkgroep Publiekrecht. Het kantoor heeft daarnaast Quentin Declève verwelkomd als Counsel in zijn praktijkgroep EU/Competition. De nieuwe benoemingen gelden vanaf 1 januari 2023.

Sophie Adriaenssen begon haar carrière bij Stibbe in 2012. Ze is gespecialiseerd in algemeen administratief recht en meer bepaald in ambtenarenrecht (met inbegrip van overheidspensioenen), overheidsfinanciën, herstructurering van overheidsinstanties en bevoegdheidsverdeling binnen de Belgische federale staat. Daarnaast behandelt Sophie administratieve geschillen voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken en hoven. Ook stelt ze administratieve besluiten en wetgevende en reglementaire teksten op.

Quentin Declève is gespecialiseerd in EU-recht en Belgisch en Europees mededingingsrecht. Hij adviseert cliënten over staatssteun, concentratiecontrole, concurrentiebeperkende overeenkomsten (met inbegrip van kartelonderzoeken), misbruik van machtspositie en misbruik van economische afhankelijkheid. Quentin heeft een ruime ervaring opgedaan in antitrust geschillen op zowel nationaal als internationaal niveau. Hij staat cliënten bij in procedures inzake EU-recht en in mededingingsprocedures voor de Europese en Belgische rechtbanken.

Wouter Ghijsels, Managing Partner van Stibbe Brussel: "Bij Stibbe hebben we ons altijd ingezet voor de persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers. Sophies promotie is het resultaat van haar harde werk, uitzonderlijke vaardigheden en vastberaden toewijding aan onze cliënten. We zijn ook verheugd om Quentin Declève bij Stibbe te verwelkomen. Zijn gespecialiseerde kennis zal de dienstverlening van Stibbe in de Benelux versterken, waardoor ons kantoor nog beter kan inspelen op de steeds veranderende ontwikkelingen in EU-recht en Belgisch en Europees mededingingsrecht. Als toonaangevende individuen in hun vakgebied zullen Sophie en Quentin een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van onze praktijken Publiekrecht en EU/Competition."

Image
Sophie Adriaenssen & Quentin Declève Stibbe