Seminarie Compliance & Sustainability

Seminar
BE Law

Ondernemingen in elke fase van de waardeketen zien steeds meer mogelijkheden voor robuustere en duurzamere businessmodellen. De omschakeling naar een duurzame langetermijnstrategie wordt gestuurd door investeerders, de publieke opinie en, steeds meer, door de (Europese) wetgever. Dit seminarie zal ondernemingen vertrouwd maken met de belangrijkste wettelijke instrumenten en initiatieven terzake.

"Sustainability compliance goes beyond current laws. It demands anticipation of future legal developments. Amidst global warming and other planetary boundaries, geopolitical turmoil, and social inequalities, companies must forge resilient, sustainable business models that unite success with environmental, social, and governance stewardship.” - Guan Schaiko, Partner Environment

Vermits de thematiek van Compliance & Sustainability doorheen verschillende rechtsdomeinen snijdt, zullen onze advocaten het thema vanuit verschillende hoekpunten benaderen, met inbegrip van het milieurecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht en publiekrecht.

Op het seminarie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding: over de relatie tussen duurzaamheid en compliance  
 • Duurzaamheidsverplichtingen onder EU-wetgeving 
  • Taxonomieverordening: Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen voor uw activiteiten?
  • CSRD: Meer dan alleen rapportageverplichtingen. Wat zijn de meest verstrekkende verplichtingen en hoe gaat u daarmee om?
  • CSDD: Welke duurzaamheidsverplichtingen omvat het ontwerp van richtlijn en wat zijn de aansprakelijkheden?
  • Klokkenluiders-richtlijn en de CSDD: Hoe verhouden de bestaande klokkenluiders-mechanismen zich ten opzichte van nieuwe verplichtingen onder de CSDD?
  • Klimaatverandering en compliance:
   • Verplichtingen van bedrijven in tijden van klimaatverandering - Waar staan we?
   • Klimaatgeschillen - Een risicobeoordeling voor uw bedrijf en bestuurders
   • Greenwashing en green claims: waar staat de wetgeving en wat zijn de implicaties voor bedrijven?
  • Mensenrechtenverplichtingen van bedrijven  
  • Gendergelijkheid in het bestuur en management van bedrijven  
  • Overheidsopdrachten en de integriteit van economische actoren
 • Q&A​

Het seminarie wordt afgesloten met een receptie.

Bij vragen of indien u zich wenst in te schrijven, gelieve een e-mail te sturen naar events@stibbe.com​. Gelieve te noteren dat het aantal plaatsen beperkt is.