Promotie Minke Reijneveld

Inside Stibbe
NL Law

Minke Reijneveld, jurist bij Stibbe, promoveerde op 30 januari 2023 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met haar proefschrift ‘Gegevensbescherming in faillissement’.

Ook in geval van een faillissement dient rechtmatig omgegaan te worden met persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt in algemene zin de kaders waarbinnen persoonsgegevens verwerkt mogen worden. De AVG is ook van toepassing in faillissement en heeft invloed op de faillissementswerkzaamheden van de curator. Maar over de gevolgen van de AVG in faillissement is nog veel onduidelijk.

Met haar proefschrift onderzoekt Minke welke invloed de AVG heeft in faillissement. Daarmee is dit één van de eerste proefschriften over de invloed van de AVG op het privaatrecht en in het bijzonder het insolventierecht.

In haar onderzoek onderzoekt Minke wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet. Zij analyseert op welke wijze de curator persoonsgegevens momenteel verwerkt en in hoeverre die verwerking gerechtvaardigd wordt door de Faillissementswet en de taak van de curator.

Zij concludeert dat de AVG van toepassing is op alle gegevensverwerkingen die de curator uitvoert tijdens de afwikkeling van faillissementen. Omdat een curator grote hoeveelheden persoonsgegevens van verschillende betrokkenen verwerkt tijdens een faillissement, komt hij op veel verschillende momenten tijdens de faillissementsprocedure met de AVG in aanraking.

‘Gegevensbescher-ming in faillissement’ is hier beschikbaar, in boekhandels en in databases zoals Navigator.Het is niet altijd duidelijk welke grondslag een curator heeft en hoe hij moet omgaan met de beginselen van rechtmatigheid, dataminimalisatie, transparantie en doelbinding. Er bestaat een spanning tussen de uitgangspunten van de AVG en van de faillissementsprocedure. Deze spanning bestaat uit de door de curator gewenste flexibiliteit, transparantie en snelheid en de door de AVG vereiste zorgvuldige naleving van de beginselen.

Op basis van deze conclusie doet Minke concrete aanbevelingen hoe de faillissementsprocedure beter in lijn te brengen met de beginselen van de AVG.

Judica Krikke, partner in de TMT/IP praktijk:In haar proefschrift slaat Minke een brug tussen naleving van de AVG en de praktijk van curatoren. Zo levert zij met dit proefschrift een zeer waardevolle bijdrage aan de rechtsontwikkeling en de praktijk.”