Promotie Janita Hofman

Janita Hofman promoveert op “De beveiliging van persoonsgegevens.”
Inside Stibbe
NL Law
Expertise

Janita Hofman, advocaat bij Stibbe, promoveerde op 16 november 2022 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met haar proefschrift “De beveiliging van persoonsgegevens. Over de juridische invulling van art. 5 lid 1 onder f en 32 AVG”.

Zij onderzocht in haar proefschrift hoe de artikelen 5 lid 1 onder f en 32 AVG, die in open termen bepalen dat persoonsgegevens moeten worden beveiligd, verder moeten worden ingevuld. Omdat er vrijwel geen jurisprudentie bestaat op dit punt heeft zij deze bepalingen bekeken vanuit verschillende invalshoeken: de tekst van de AVG-beveiligingsbepalingen, de geschiedenis van het Europese persoonsgegevensbeschermingsrecht, de doelstelling van de AVG, de systematiek van de AVG, vergelijkbare normen uit andere Unierechtelijke regelingen en de praktijken en gebruiken van het informatiebeveiligingsdomein.

Een van haar belangrijke conclusies is dat de artikelen 5 lid 1 onder f en 32 AVG een kernrol vervullen bij de waarborging op het recht op de bescherming van persoonsgegevens uit artikel 8 van het Handvest van de Europese Unie. Het 'passende' beveiligingsniveau waarover de AVG spreekt, moet daarom altijd hoog genoeg zijn om de wezenlijke inhoud van het recht op de bescherming van persoonsgegevens te eerbiedigen en de evenredigheidstoets van het Handvest te doorstaan (in de zin van artikel 52 Handvest). Janita concludeert daarom ook dat verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers het passende beveiligingsniveau altijd moeten waarborgen. Het verrichten van een redelijke inspanning hiertoe is volgens haar niet voldoende. 

“De beveiliging van persoonsgegevens. Over de juridische invulling van art. 5 lid 1 onder f en 32 AVG” is hier beschikbaar, in boekhandels en in databases zoals Navigator.