Preadvies over de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

Article
NL Law

Onlangs zijn de Preadviezen 2022 gepubliceerd over de digitale vennootschap en digitaal handelsrecht, geschreven in opdracht van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht [1]. Onderdeel van deze preadviezen is een bijdrage van Manon Cremers, Lieke Stroeve en Sandra Rietveld over de volledig digitale algemene vergadering.

De wetgever werkt op dit moment aan een permanente wettelijke regeling voor de volledig digitale algemene vergadering voor alle rechtspersonen. Voor het eind van 2022 wordt een concept wetsontwerp verwacht. Vooruitlopend op dit wetgevingsinitiatief geven Manon, Lieke en Sandra in het preadvies hun visie op de wijze waarop de wet zou kunnen worden ingericht.

De preadviseurs menen dat een fysieke, hybride en digitale vergadering als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd. De rechten van aandeelhouders moeten in elke algemene vergadering worden geborgd. Rechtspersonen moeten vervolgens zo veel mogelijk flexibiliteit krijgen bij de inrichting van hun vergadering. Met de mogelijkheid van volledig digitaal vergaderen kunnen rechtspersonen een belangrijke stap zetten richting duurzamer vergaderen.

De preadviseurs stellen voor dat iedere rechtspersoon op grond van de wet de mogelijkheid heeft om digitaal te vergaderen, zonder dat daarvoor een statutaire basis nodig is. Dat zou moeten gelden voor de volledig digitale algemene vergadering als ook voor de hybride algemene vergadering. In de statuten kunnen aanvullende of afwijkende regelingen worden getroffen, door bijvoorbeeld een bepaalde wijze van vergaderen uit te sluiten of om een bepaalde vorm van vergaderen slechts in bepaalde gevallen mogelijk te maken.

Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht op woensdagmiddag 9 november 2022, georganiseerd op het kantoor van Stibbe in Amsterdam, worden de verschillende preadviezen behandeld in aanwezigheid van de leden van de vereniging en andere geïnteresseerden.

Neemt u gerust contact met Manon, Lieke of Sandra op als u een vraag heeft over digitaal vergaderen.

[1] H.J. de Kluiver (red.), Koninklijke Vereeniging ‘Handelsrecht’. Preadviezen 2022. De digitale vennootschap en digitaal handelsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2022.