Opzegging arbeidsovereenkomst in de proeftijd wegens verboden onderscheid (annotatie)

Article
NL Law

In deze annotatie becommentariëren Astrid Helstone en Fiona Stewart een uitspraak waarin de vraag aan de orde komt of een werkneemster benadeeld is doordat haar arbeidsovereenkomst is opgezegd in de proeftijd wegens zwangerschap en het mogelijk opnemen van ouderschapsverlof. 

Rechterlijke uitspraken die zien op zwangerschapsdiscriminatie zijn relatief schaars. Dit staat in schril contrast met de door het College voor de Rechten van de Mens geconstateerde hoeveelheid schendingen van het gelijkebehandelingsrecht bij zwangerschap. Deze tegenstelling benadrukt het juridisch en maatschappelijk belang van deze uitspraak. Astrid en Fiona grijpen de uitspraak aan om het Europese en Nederlandse juridische kader omtrent zwangerschapsdiscriminatie te duiden en zij bespreken de uitspraak in het licht hiervan. 

Bovengenoemd juridisch kader is gelaagd en daarmee lastig door te doorgronden. Op Europees niveau zijn er twee richtlijnen van belang. Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in verschillende Nederlandse wetten, waardoor ook het Nederlandse wettelijk kader verspreid is. Hoewel Astrid en Fiona het eens zijn met het oordeel van de kantonrechter, plaatsen zij in deze annotatie enkele kanttekeningen bij de onderbouwing van dit oordeel.