Omgevingsrechtelijke besluitvorming voor de groene waterstofinfrastructuur

Article
NL Law

Met de Kabinetsvisie waterstof zet de regering in op een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is. Het duurzame energiesysteem zal in belangrijke mate bestaan uit elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon. CO2-vrije waterstof is daarin een noodzakelijke schakel, aldus de regering. De integratie van CO2-vrije waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, in dit duurzame energiesysteem, vergt grootschalige omgevingsrechtelijke besluitvorming.

In onderstaande bijdrage bespreken Jan van Oosten, Neeltje Walgemoed en Pauline van Lingen de omgevingsrechtelijke besluitvorming voor de groene waterstofinfrastructuur, waarbij zij zich concentreren op het ruimtelijke spoor en het milieuspoor voor elektrolysers en het transportnet onder het huidige wettelijke kader en onder de Omgevingswet.

Zij bespreken op hoofdlijnen de beleidsmatige achtergrond en daarin beoogde waterstofinfrastructuur in Nederland, de vergunningverlening voor elektrolysers, de vergunningverlening voor waterstofleidingen, de wijze van coördinatie en versnelling van omgevingsrechtelijke milieubesluitvorming voor de groene waterstofinfrastructuur onder huidig recht en onder de Omgevingswet.

Lees de bijdrage hier.

Auteurs: Jan van Oosten, Neeltje Walgemoed en Pauline van Lingen

Bron: Het Tijdschrift voor Bouwrecht - Nr. 10

Publicatiedatum: oktober 2022