Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht '20-'21

Article
NL Law

In deze jaarlijks verschijnende kroniek behandelen Iris Hendriksen, Erik Verweij, Daniël Muis en Anna-Belle de Blanken de meest in het oog springende uitspraken die door het Europese Hof van Justitie zijn gewezen op het gebied van aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021.

In de kroniek, verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht, worden verschillende arresten behandeld die uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke thema’s beslaan. Waaronder:

  • Het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’;
  • Kwalificatie van de huurovereenkomst als ‘overheidsopdracht’;
  • Het onderscheid tussen klassieke en speciale sectoren;
  • Specifieke uitsluiting voor omroeporganisaties;
  • Ernstige beroepsfout;
  • Beroep op derden;
  • Selectiecriteria vs. uitvoeringseisen;
  • Abnormaal lage inschrijving;
  • Raamovereenkomsten;
  • Rechtsbescherming.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Titel: Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

Auteurs: Iris Hendriksen, Erik Verweij, Daniël Muis, Anna-Belle de Blanken

Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/107

Publicatiedatum: september 2021