Kroniek van het bestuursrecht

Article
NL Law
Expertise

De afgelopen kroniekperiode stond in het teken van verschuivingen in de verhoudingen tussen de staatsmachten en het zoeken naar een nieuw evenwicht. 

Opnieuw kan worden geconstateerd dat de nasleep van de toeslagenaffaire de gemoederen bezig blijft houden. De inspanningen om te komen tot een burgervriendelijker bestuursrecht gaan onverminderd door, onder meer door het voorstel tot een andere formulering van het evenredigheidsbeginsel in de Awb en de verdere ontwikkeling van de toetsing van besluiten aan het evenredigheidsbeginsel door de bestuursrechter. Ook bij optreden tegen overtredingen lijkt er meer ruimte voor coulance. Maar we zien ook een tegenbeweging. Zo verzetten wetgever en rechter zich tegen misbruik van recht. Een dynamische kroniekperiode met een bestuursrecht dat op zoek is naar een nieuw evenwicht.

Lees het hele artikel hier.

Auteurs: T. Barkhysen, W. den Ouden 

Bron: NTB 2024/927

Publicatiedatum: april 2024