Kroniek Enquêterecht 2022

Article
NL Law
Expertise

Pjotr Broere en Loes van Dijk schreven de Kroniek Enquêterecht 2022 voor de jaarlijkse bundel van de Vereniging Corporate Litigation.

Zij analyseerden alle enquêterechtspraak van de Ondernemingskamer en Hoge Raad van afgelopen jaar. In de kroniek is aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen:

  • een cijfermatig overzicht van de enquêterechtspraak in 2022;
  • de toegang tot het enquêterecht;
  • de positie van door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen en onderzoekers;
  • gevallen waarin de Ondernemingskamer een enquêteverzoek toewees, bijvoorbeeld bij gebrekkige informatieverschaffing; en
  • situaties waarin de Ondernemingskamer tot het oordeel “wanbeleid” kwam, bijvoorbeeld bij belangenverstrengeling.

De kroniek geeft een diepgaand en gedetailleerd overzicht van alle rechtspraak en ontwikkelingen op het gebied van het enquêterecht van afgelopen jaar.

De kroniek is onderdeel van de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023.

  • Klik hier voor de online versie van de bundel op Kluwer Navigator: J. van Bekkum e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2022-2023 (Serie Van der Heijden Instituut nr. 181), Deventer: Wolters Kluwer 2023.
  • Klik hier voor de fysieke editie van de bundel.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Pjotr Broere of Loes van Dijk.