Het WODC-rapport over zelfonderzoek en zelfmelden: what’s next?

Article
NL Law

Het recent gepubliceerde onderzoeksrapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven bevat concrete aanknopingspunten voor een mogelijke regulering van zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven in Nederland. De minister legt de bevindingen voorlopig naast zich neer. Wat Hester Bisscheroux en Amelie Borel Rinkes betreft is dat onterecht. In Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming lichten zij dit toe.

In het onderzoeksrapport worden de potentiële opbrengsten en risico's van zelfonderzoek en zelfmelden in Nederland onderzocht. Daarnaast is aandacht besteed aan de vraag of en op welke wijze regulering hiervan wenselijk zou zijn. Hester Bisscheroux en Amelie Borel Rinkes lichten in hun artikel toe dat het rapport voldoende aanknopingspunten bevat om mee aan de slag te gaan en dat de minister daar wat hun betreft niet mee hoeft te wachten. Met name de in het rapport genoemde knelpunten wat betreft het verschoningsrecht en de rechtspositie van individuen in een zelfonderzoek geven daartoe aanleiding. Volgens Hester en Amelie moet het verschoningsrecht op interne onderzoeken van toepassing blijven en dient de rechtspositie van betrokken individuen versterkt te worden.

De minister legt de geïdentificeerde knelpunten en de geformuleerde aanknopingspunten uit het rapport voorlopig echter naast zich neer en ziet het rapport vooral als startpunt om (weer) met belanghebbende partijen in gesprek te gaan. Het is ‘complexe materie’, aldus de minister. Wat Hester en Amelie betreft, is er voldoende gepraat en kan men aan de slag.

In februari 2023 is het onderzoeksrapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven door minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie & Veiligheid) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uitgevoerd om de potentiële opbrengsten en risico’s van zelfonderzoek en zelfmelden van mogelijke fraude en corruptie door bedrijven in kaart te brengen. Daarnaast is aan de hand van een rechtsvergelijking met de situatie in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten onderzocht of en op welke wijze regulering van zelfonderzoek en zelfmelden wenselijk zou zijn.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Auteurs: Hester Bisscheroux en Amelie Borel Rinkes

Bron: Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming nr. 2, juli 2023

Datum: 11-7-2023