D&I-beleid: maakt belofte schuld?

Article
NL Law

Het maatschappelijk belang van diversiteit en inclusie (D&I) blijft gestaag toenemen. De wet verplicht desondanks nog tot weinig, en laat veel ruimte voor het voeren van eigen D&I-beleid. Ondernemingen zullen – ook vanwege de nieuwe Corporate Governance Code 2022 – steeds vaker D&I-beleid vaststellen, en dat beleid zal waarschijnlijk steeds concreter en serieuzer worden.

In deze bijdrage onderzoeken Jeanne Leeman en Marko Jovović wat de juridische status van dat beleid is, in het bijzonder of schending van een door een werkgever aan zichzelf opgelegd D&I-beleid een onrechtmatige daad kan opleveren. Zij zien hier aanknopingspunten voor, waarbij vermoedelijk zal gelden dat hoe concreter het beleid is, hoe sneller tegen schendingen ervan kan worden opgekomen.

Klik hier voor de bijdrage van J.H. Leeman & M. Jovović, ‘D&I-beleid: maakt belofte schuld?’, ArbeidsRecht 2023/23