De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking

Article
NL Law

Vandaag is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) samen met het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt op 1 juli 2021 in werking.

Dit betekent onder meer dat vanaf 1 juli 2021 de regels omtrent het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen wijzigen. Voor deze entiteiten wordt duidelijker in de wet opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De WBTR bevat regelingen over toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis. De WBTR wijzigt ook de statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van NV’s en BV’s.

In de Corporate Alert van 11 november 2020 gaan wij nader in op de inhoud van de wet en de vraag of er een statutenwijziging nodig is. Wij verwijzen verder naar de bijdrage van onze collega’s Eline Holtman en Eloïse Spoelman in TOP 2020/5